Valkoposkihanhien kanta yhä kasvussa

Valkoposkihanhet laiduntavat jälleen Helsingin ja Espoon puistonurmikoita. Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Korkeasaaren tutkijat laskivat elokuun alussa Helsingin ja Espoon kerääntymispaikoilta yhteensä 2400 valkoposkihanhea. Poikueita havaittiin 159, mikä on lähes kolmannes enemmän kuin viime vuonna.

Valkoposkihanhien kokonaismäärä kasvoi lähes 400 yksilöllä edellisvuodesta. Eniten hanhia havaittiin Kaivopuistossa (333 yksilöä), Espoon Otsolahdella (318 yksilöä), Suomenlinnassa (302 yksilöä)  ja Tapiolan keskustassa (286 yksilöä). Tapiolan keskustassa hanhien määrä oli noussut rajusti viime vuodesta, jolloin laskennassa havaittiin ainoastaan kahdeksan yksilöä. Pääkaupunkiseudun parhaat poikuealueet olivat Tapiolan keskusta (23 poikuetta), Suomenlinna (22 poikuetta) ja Kaivopuisto (14 poikuetta). Poikueiden keskikoko oli pienentynyt aavistuksen viime vuodesta ja oli 2,3 poikasta/poikue.

Valkoposkihanhen poikaset kuoriutuvat Etelä-Suomessa toukokuun lopun ja heinäkuun alun välisenä aikana. Tänä vuonna pesinnän ajoitus on kuitenkin ollut edellisvuotisia varhaisempaa, sillä valtaosa poikasista oli laskennan aikana jo lentokykyisiä. Sekä poikaset että aikuiset linnut käyttävät ravinnokseen vihreää kasvillisuutta, ja siksi valkoposkiperheet laiduntavat merenrantanurmikoilla. Lentokyvyttömille poikasille ja myöhemmin kesällä myös sulkiville aikuisille veden läheisyys on välttämätön turvallisuustae. Tämän takia hanhet viihtyvät heinä-elokuussa nimenomaan merenrantojen nurmikoilla.

Poikasten tultua lentokykyisiksi elokuun loppupuolella valkoposkihanhet alkavat kerääntyä suuremmiksi parviksi. Pääkaupunkiseudun syys-lokakuiset yöpymis- ja ruokailupaikat ja myös niiden keskinäinen suosio ovat vaihdelleet vuosien välillä. Pääruokailualueita ovat olleet Tapiolan nurmialueet, Viikin peltoalue ja Niskalan-Haltialan peltoalueet.

Pääkaupunkiseudun pesivän ja syksyisen valkoposkihanhikannan vuosittainen kasvuvauhti vuosina 1995-2006 on ollut voimakasta, mutta prosentuaalinen kasvu on hidastunut. Tämän kesän pesimäkanta saadaan selville syyslaskennan aikoihin. Kasvun painopiste on siirtynyt kauemmaksi Helsingistä Kirkkonummen ja Porvoon saaristoon.