Hirvien kaatomäärää Posiolla tiputetaan viime vuodesta

Erkki Ahola
Ensi syksyn hirvijahdissa Posiolla on tarkoitus kaataa 423 hirveä. Määrä on viime vuoteen verrattuna runsaat sata päätä vähemmän. Viime jahdikaudella kaadettiin yhteensä 558 hirveä, joka Posiolla oli hirvenmetsästyksessä kaikkien aikojen suurin.
Hirvien lopullisesta kaatomäärästä päättää riistanhoitoyhdistyksen hallitus myöhemmin keväällä.
- Viime vuoden metsästyskautta voidaankin luonnehtia riistarikkaaksi. Metsästysalueista hirvenmetsästyksessä itäinen, eteläinen ja läntien alue kestivät ison leikkauksen hyvin, mutta luodekulmalla verotusta tapahtui vähän liikaa, vuosikokouksen tiistai-iltana avannut Posion riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Markku Soudunsaari sanoi.
- Hirvien aiheuttamat tuhot olivat vähäisiä, hän totesi.
Markku Soudunsaari pyysi metsästäjiä kiinnittämään huomiota vieraspaikkakuntalaisiin hirviseurueisiin, sillä viime vuonna tehdyissä tarkistuksissa ryhmät olivat olleet epäpuhtaita.
- Kahdella kortilla ja nimellä ratsastaminen ja niiden hyödyn hyväksikäyttö on rangaistava teko, Soudunsaari muistutti.
- Kyllä meidän pitää ensisijaisesti hoitaa posiolaisten metsästäjien asioita, Soudunsaari sanoi.
Soudunsaari totesi maalintujen saalistilastojen osoittavan nousua teeren ja pyyn osalta, mutta sen sijaan metson ja riekon osalta on vähentyvä suunta.
- Jäniksien ja vesilintujen kantojen osalta on nähtävissä hienoista nousua.
- Pienpetopuolella kettu- ja minkkikannat ovat korkeat. Pienpetopyytäjien joukkoon pitäisi saada lisää nuoria henkilöitä.
Soudunsaari sanoi yhdistyksen talouden ja maksuvalmiuden olevan vakaalla pohjalla.
- Jatkossa huolta talouden pitoon tuo ammuntatulojen voimakas vähentyminen. Joudutaan mahdollisesti palaamaan vanhaan aikaan, jolloin hirvi oli varapankkina, Soudunsaari sanoi.
Illan ainoassa äänestyksessä riistanhoitoyhdistyksen hallitus voitti äänin 134-38 ja seitsemän tyhjää Markku Mursun esityksen, jossa hän esitti, että niin sanotulla kolmosalueella olisi valtionmailla tehty vain 0,5 ampujan vähennys tuhatta hehtaaria kohden toisin kuin äänestyksen voittaneessa esityksessä yksi ampujan vähennys tuhatta hehtaaria kohden.
Kokouksessa luennoinut riistanhoitoneuvoja Urpo Kainulainen Lapin piiristä oli ilahtunut posiolaisten metsästäjien runsaasta osallistumisesta vuosikokoukseen. Paikalla oli 91 henkilöä, jotka edustivat 188 ääntä.
Riistakolmiolaskennasta luennoinut Kainulainen toivoi, että myös Posiolla kaikki 13 riistakolmiota tulisivat laskettua.
- Viime syksynä Posiolla laskettiin vain kuusi riistakolmiota. Kaikkien 13 riistakolmion yhdyshenkilöt kannattaakin tarkistaa ja innostaa seurojen väkeä laskemaan kolmiot, Kainulainen sanoi.
Kokouksessa hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Lisäksi vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmaan lisättiin Olavi Karjalaisen esitys nuorten kouluttamisesta pienpetopyytäjiksi harjaantuneiden pyytäjien opissa. Lisäksi yhteismetsän maiden osalta hirvenmetsästyksen rajaksi laitettiin Palojoki. Tämän vuoden talousarvio on 2.747 euroa alijäämäinen.
Lapin Riistanhoitopiirin kokouksiin valittiin edustajaksi Markku Soudunsaari ja varalle Kalle Karasti.
Rekisteröityjä metsästysseuroja Posiolla on 24, joissa jäseniä on 1.420. Metsästysseurueita on kahdeksan, joissa on 120 jäsentä.
Viime vuoden saalistilaston mukaan jäniksiä Posiolla saatiin 472, metsähanhia 12, haapanaa 93, tavia 298, sinisorsia 301, jouhisorsia 2, telkkiä 227, pyytä 117, riekkoja 286, teeriä 1015 ja metsoja 127.
Riistanhoitoyhdistyksen perinteisen pienpetokilpailun voitti jälleen Soudunsaaren Erän Mauno Soudunsaari, jolle kertyi 718 pistettä. Toinen oli Peräposion Metson Paavo Karvonen 379 pisteellä ja kolmas Lohirannan Metsästysseuran Antti Setämaa 300 pisteellä.