wolver2ft5.jpg

Maa- ja metsätalousministeriö ei näe edellytyksiä ahman kiintiöidylle metsästykselle. Ministeriön mielestä Suomen ahmakanta on liian pieni metsästettäväksi ja ahman lisääntyvyys on suurpedoista huonoin. Ylitarkastaja Jussi Laanikarin mukana maa- ja metsätalousministeriö on alkanut valmistella ahmakannan kansallista hoitosuunnitelmaa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Suomessa elelee noin 150 ahmaa, joista reilu puolet asuu poronhoitoalueella. Lapin TE-keskuksen mukaan vuonna 2005 ahma tappoi lähes 1400 poroa.