flegt-4-1.jpg

Avohakkuu vesiensuojelualueella Karjalan Soanjärvellä elokuussa 2006. Avohakkuut vesiensuojelualueilla on kielletty. Lisäksi hakkuu on tehty ilman lain vaatimaa ympäristövaikutusten arviointia. Lakia on rikottu myös kuljettamalla puuta purojen yli.

Lähde: Greenpeace

Helsinki, Suomi — Stora Enso väittää tiedotteessaan perjantaina 17.11., että yhtiön hankkima puu Venäjän Karjalasta olisi peräisin laillisista hakkuista. Tiedotteessa ei kuitenkaan tuoda esille uutta todistusaineistoa Stora Enson esittämien väitteiden tueksi.

Greenpeace raportoi syyskuussa Stora Enson ja UPM:n puunhankintaa koskeneista ongelmista Karjalassa: kaikilta hakkuilta puuttui Venäjän lain vaatima ympäristövaikutusten arvointi. Lisäksi joissain tapauksissa hakkuut olivat täysin erilaisia kuin laki tai hakkuulupa kyseisellä alueella sallii, esimerkiksi eräässä hakkuussa poistettiin suurin osa taloudellisesti arvokkasta puustossa alueella jossa vain heikkojen ja sairaiden puiden poistaminen oli sallittu. Tältä alueelta ajettiin tukkeja Stora Enson sahalle Suomeen.

-Video- ja valokuvatodisteemme ja maastotutkimuksemme osoittavat selkeästi että näin on tapahtunut. Hakkuiden lupaehtoja rikottiin räikeästi. Se että tälle on jälkeenpäin saatu helpolla viranomaisen hyväksyntä ei tee asiasta laillista, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Sini Harkki.

-Nyt Stora Enso on hakenut jälkikäteen hyväksyntää ja lausuntoja viranomaisilta jotka alunperinkin antoivat laittomasti nämä luvat ja näyttävät hyväksyvän laittomin perustein tehdyt hakkuut, jatkaa Harkki.

Stora Enson mukaan hakkuut ovat laillisia, koska ne on tehty paikallisviranomaisen myöntämän hakkuuluvan mukaisesti. Venäjän lain mukaan hakkuiden edellytys on ympäristövaikutusten arviointi. Jos tämä arviointi puuttuu, hakkuut eivät muutu lailliseksi sillä että ne on tehty paikallisviranomaisen antaman hakkuuluvan mukaan.

Greenpeace dokumentoi myös avohakkuita vesistönsuojelualueilla joissa avohakkuut on kielletty. Näiden hakkuiden puut menivät UPM:n tehtaille.

Yhteystiedot

  • Sini Harkki, metsäasiantuntija, Greenpeace, 050 582 1107
    Matti Liimatainen, metsävastaava, Greenpeace, 0400 346 329
    Mikael Sjövall, tiedottaja, Greenpeace, 050 3696 202
Lisätietoja; Greenpeacen metsäkampanja