Sipoonkorven ja Meikon suojelualueasia ei etene, metsästäjien jälleen kerran sekoitettua Natura-alueet luonnonsuojelulain mukaisiin luoonsuojelualueisiin. Asiaa on yritetty selittää jopa ministeritasolla, mutta mikään ei auta.

Silloin kun metsästäjien 1800-luvulta periytyvät asenteet kaatavat järjen käytön, kuten taas on tapahtunut pääkaupunkiseudulle perustettavien kansallispuistohankkeiden jarrutuksessa, niin on varmasti aika vaatia metsästyskieltoa kaikille Natura-alueille.

Nyt pieni joukko metsästystä harrastavia sai jarrutettua näiden alueiden perustamista, ja teki samalla haittaa suurelle joukolle muita luontoa virkistyspaikkana käyttävälle. Metsästyksen pitäisi lain mukaan olla sidottu maanomistukseen, mutta ei näytä olevan. Nyt nämä punaiseen väriin pukeutuva joukko sai jälleen sosialisoitua valtion maata omaan, elitistiseen harrastukseensa.

Onneksi tämä porukka ei saa näitä hankkeita estettyä, vain hidastettua hieman, mutta veronmaksajille tämä maksaa!

Luonto kuuluu kaikille liikkujille, valtion maita ei saa rajata yksin metsästyskäyttöön. Syksyinen luonto kuuluu myös sienestäjille, marjastajille ja muille virkistyskäyttäjille. Ilman vaaraa joutua tulla ammutuksi! Kuvassa rantamaisemaa Kirkkonummelta.

279204.jpg

Metsästäjät huolissaan
harrastusmahdollisuuksistaan


Kirkkonummelle ja Sipooseen kaavailtujen Meikon ja Sipoonkorven luonnonsuojelualueiden perustaminen ei etene. Asia jäi valtioneuvostossa pöydälle jälleen viime viikolla.

Metsästävät kansalaiset ja heidän järjestönsä ovat terhakoituneet vastustamaan suojelualueiden perustamista, jos niillä kielletään metsästys. Kirkkonummen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Hans Holopainen kertoo perustettavien suojelualueiden rajoittuvan 6–7 hirvenpyyntiporukan alueisiin.

Vallitsevan käytännön mukaan luonnonsuojelualueilla sallitaan ainoastaan hirven ajo, jos sitäkään.

Holopaisen mielestä metsästyskielto suojelualueilla haittaa kohtuuttomasti myös ulkopuolisten alueiden luonnontasapainoa. Hirvieläimet ja pienpedot lisääntyvät haitaksi asti suojelualueilla ja aiheuttavat vaaraa ja vahinkoa myös muualla.

Holopainen ottaa esimerkiksi tien numero 51. Se kulkee aiotun suojelualueen vieritse. Hirvieläimiä jää tiellä autojen alle, mutta se ei tunnu lainkaan kiinnostavan suojeluväkeä.

Kanteluja myös
oikeuskanslerille


Oikeuskanslerilla lähettämässään kantelussa kirkkonummelainen Monica Tallberg vaatii kyseessä olevien suojelualueiden perustamisasetusten valmistelun ja päätöksenteon keskeytystä ja uudelleenkäsittelyä.

Meikon alueelle perustettava niin sanottu muu luonnonsuojelualue on kooltaan noin 960 hehtaaria. Tallbergin mukaan se on suurelta osin myös Natura-aluetta.

Tallbergin mielestä kysymys on Natura-verkoston toteuttamisesta. Valtioneuvosto on hänen mielestään linjannut, että Natura-alueilla metsästys sallitaan, ellei alue sisällä erityisen merkittäviä linnuston tai hylkeiden suojelualueita.

"Metsästysoikeuksista ja niiden rajoituksista ei voida säätää eikä päättää alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa", Tallberg kirjelmöi oikeuskanslerille.

Holopaisen lakiasiantietous on loppunut asiassa jo kesken. Hän ei enää ymmärrä, mistä asia kiikastaa.

Holopaista harmittaa, kun metsästäjiä syyllistetään. Jos eläimiä on liian vähän, se on metsästäjien vika. Jos eläimiä on liikaa, sekin on metsästäjien vika.

"Metsästäjien ja muiden luonnonkäyttäjien välillä metsissä tulee ristiriitaa vasta sitten, kun valtio tulee omistajaksi", Hans Holopainen ihmettelee.

Holopainen lupaa metsästäjien pitävän tiukasti kiinni oikeuksistaan, sillä on kuulunut puheita jo Lappträsk-Meikko-suojelualueen perustamisesta. Se alue olisi puolet isompi kuin nyt perusteilla oleva.

Luonnonsuojelualueet ovat maastoon hyvin merkattuja, toisin kuin esimerkiksi Natura-alueet, joille ei ole omaa merkkiään.

279093.jpg