Suojeluohjelmien yksityismaita saatiin Lapissa viime vuonna suojelun piiriin yhteensä 1 760 ha koskien 111 tilan alueita. Maanhankinnan osuus oli 838 ha ja erilaisten rauhoituspäätösten 922 ha. Rahaa maanhankintoihin ja rauhoituksiin käytettiin yhteensä 363 709 euroa.

Soidensuojelualueita saatiin suojelun piiriin noin 638 ha, lintuvesiensuojeluohjelma eteni 534 ha, uudet Natura 2000 -alueet 424 ha ja kansallispuistot 156 ha. Muita alueita oli 8 ha.

Lisäksi metsien monimuotoisuusohjelman Metson tarjouskilpailun tuloksena suojeltiin noin 70 hehtaaria metsää Lounais-Lapissa. Vapaaehtoinen 20 vuoden määräaikainen suojelusopimus tehtiin kuuden maanomistajan kanssa. Näiden lisäksi muodostettiin yksi yksityinen luonnonsuojelualue. Lisäksi hankittiin Metso-rahoituksella Posion yhteismetsältä noin 143 hehtaarin alue vanhaa- ja suojelun kannalta arvokasta metsää.

Suojeluohjelmia toteutettiin pääosin vapaaehtoisilla kaupoilla ja rauhoitussopimuksilla. Kohteiden valmiiksi saamiseksi jouduttiin turvautumaan lunastukseen 2 tilan osalta. Lisäksi kahden lintuvesikohteen osalta suojelu toteutettiin rauhoituspäätöksellä ilman, että kaikkien maanomistajien suostumus olisi saatu.

Eri suojeluohjelmiin on sisällytetty Lapissa yksityismaita noin 91 000 ha. Niitä on hankittu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana valtiolle yhteensä noin 68 000 ha. Lapissa suojeluohjelmat saadaan pääosin toteutettua vuoden 2009 loppuun mennessä.

Suojeluohjelmat saataneen ainakin 95 %:sti toteutettua vapaaehtoisin keinoin maanomistajien kanssa neuvotellen. Joissain yksittäistapauksissa esim. erimielisen perikunnan kyseessä ollen joudutaan  turvautumaan myös lunastuksen käyttöön.

Suojeluohjelmia toteutettiin vuonna 2006 eri viranomaisten yhteistyönä. Keskeisiä yhteistyötahoja olivat ympäristökeskus, metsähallitus ja maanmittauslaitos. Maanvaihdoissa neuvottelut maanomistajan kanssa hoiti vastikemaan luovuttava organisaatio. Kauppojen osalta neuvotteluja valtion puolesta hoiti ympäristökeskus ja metsähallitus sovitun työnjaon mukaisesti. Lunastuksista päättää lunastustoimikunta, johon kuuluu maanmittauslaitoksen nimeämä toimitusinsinööri ja kaksi kunnan valitsemaa uskottua miestä.