Yliopisto tutki

Tulokaspedot uhkana alkuperäis- lajeille

Turun Sanomat

Tulokaspetojen vaikutukset alkuperäisiin saaliseläinkantoihin ovat kaksi kertaa voimakkaampia kuin alkuperäispetojen vaikutukset.

    Tähän tulokseen on tullut Turun yliopiston ekologian professori Erkki Korpimäen ja FM Pälvi Salon johtama kansainvälinen tutkijaryhmä.

Tulokaspedot voivat lisätä elinympäristön häviämisestä kärsivien lajien sukupuuttoon kuolemisen riskiä. Tällaisia tulokaspetoja ovat mm. kissa, kettu, mangustit, rotta, minkki ja supikoira.

Tulokaspetoja pidetään yleisesti alkuperäispetoja haitallisempina, sillä erityisesti monet nisäkäspedot ovat uusille alueille siirrettyinä aiheuttaneet suuria muutoksia alueiden alkuperäisissä saaliseläinlajistoissa. Haitallisuutta ei ole kuitenkaan testattu laajassa mittakaavassa.

Turun yliopiston tutkimusryhmä on analysoinut maailmanlaajuisesti jo julkaistujen petomanipulaatiokokeiden tuloksia.

Näissä kokeissa oli muutettu tulokas- ja alkuperäispetojen tiheyksiä, ja samalla mitattu petojen vaikutusta saaliseläinkantojen runsauteen ja lisääntymiseen.

Käsitys tulokaspetojen haittavaikutuksista pohjautuu pääosin kokemuksiin, joissa tulokaspedon leviäminen on tapahtunut samanaikaisesti alkuperäisten saalislajien vähentyessä tai jopa kuollessa sukupuuttoon. Kokeellista tutkimusta aiheesta on tehty varsin vähän.

Tutkimus ilmestyy the Royal Societyn julkaisemassa tiedelehdessä ja verkkosivuilla osoitteessa: http://www.journals.royalsoc.ac.uk/