Suomen ympäristöviranomaiset ovat tyytymättömiä Suomenlahden kaasuputken ympäristövaikutusten arviointiin ja maakaasuputken reittiin.

Viranomaiset moittivat venäläis-saksalaisen yhtiön laatimaa ympäristöarviota muun muassa siitä, ettei selvityksestä ilmene, miten ja missä Suomenlahden pohjaa louhittaisiin.

Ympäristöministeriön mielestä olisi tärkeää selvittää, miten putki vaikuttaa itäisen Suomenlahden tilaan. Venäjältä Saksaan maakaasua johtava putki kulkisi Suomen kohdalla vajaan 400 kilometrin matkan.

Viranomaiset huomauttavat, että suunniteltua putkilinjausta etelämpänä merenpohja olisi tasaisempi ja syvempi.

Putkihankkeen takana on venäläis-saksalainen Nord Stream -yhtiö, joka esitteli ympäristöarvionsa marraskuussa. Tiistaina julkistettua lausuntoaan varten Uudenmaan ympäristökeskus kokosi kansalaisten, kuntien sekä viranomaisten mielipiteitä.