Suomen metsästäjäliiton liittokokouksessa on lauantaina käsitelty valkoposkihanhien metsästystä. Paikalle oli saapuneena edustajat kaikista 17 piiristä. Metsästäjäliitto ei ainakaan vielä ole julkistanut tiedotetta asiasta, mutta jäämme odottamaan.

Pohjois-Karjalan radio uutisoi kuitenkin;
Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Markku Kejosen mielestä valkoposkihanhea tulisi saada pyytää, sillä lintu on esimerkiksi Etelä-Suomessa muuttumassa puistolinnuksi. Virossa ja Ruotsissa hanhea saa jo ampua.

En tunne Ruotsin riistalajeja tai lainsäädäntöä, mutta Ruotsin tilanne eroaa täysin Suomen vastaavasta. Siellä valkoposkihanhien pesimäkanta on kymmenkertainen Suomeen verrattuna. Virossa valkoposkihanhi on riistalaji, mutta sen metsästys on lintudirektiivin vastaista, ja tulee muuttumaan tai viemään Viron EY- tuomioistuimeen.

Perusteeksi esitetty valkoposkihanhen muuttuminen Etelä-Suomessa puistolinnuksi on aivan kummallinen. Mitä haittaa metsästysliitolla on puistolinnuista? Haluaako metsästäjäliitto poistaa puistoista linnut, ja miksi se esittää puistolinnuista vain valkoposkihanhea metsästettäväksi. Puistoissa on myös variksia, naakkoja, puluja ja lokkeja. Nämä lajit ovat myös huomattavasti runsaampia ja ne esiintyvät lähes koko maassa.

Hanhien kerääntyminen Puistoihin ei ole se syy, jonka takia lajille taas kerran esitetään riistalaji statusta. Syy on viime syksyinen Venäjän hanhien massamuutto, jossa hanhet laskivat suurina parvina Suomeen lepäilemään. Kaikilla ei vain kantti kestä nähdä lihaa parveilemassa rauhoitetussa muodossa.

Suomi on kuitenkin ratifioinut kansainvälisiä sopimuksia muuttolintujen metsästyksestä, myös metsästyslaki on laadittu kestävän käytön perusteelle, jossa pyynti rajoittuisi pelkästään kannan tuotolle. Tätä ei alle tuhannen parin pesivä valkoposkihanhi kanta kestäisi.

Itämeren valkoposkihanhet 2003; Itämeren pesimäkanta vuonna 2003 oli 6 500 paria. Näistä 5 400 paria pesi Ruotsissa, 550 paria Suomessa, 190 Virossa ja pieniä määriä sekä Saksassa että Tanskassa. Suomessa valkoposkihanhi pesii rannikkoalueella itärajalta Merenkurkkuun. Sisämaan ainoat parit pesivät Lahden Vesijärvellä.

Hanhien haitat puistoissa ja uimarannoilla ovat vähäisiä, niistä ei ole vaaraa ihmisille. Päinvastoin ne tuottavat monille ihmisille iloa ja piristystä kaupunki maisemaan.