Avoin kirje maa- ja metsätalousministerille:
Tutkijat vetoavat luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta

Joukko suomalaisia tutkijoita on tänään toimittanut maa- ja
metsätalousministerille avoimen kirjeen, jossa vedotaan jäljellä olevien
luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta. Kirjeessä tutkijat
perustelevat, miksi suojelualueiden ulkopuolella vielä jäljellä olevien
luonnontilaisten metsäalueiden säilyttäminen on välttämätöntä niin
ekologisista, taloudellisista kuin kulttuuriin liittyvistä näkökohdista.

Kirjeen on allekirjoittanut 77 suomalaista eturivin tutkijaa mukaan lukien
30 eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten professoria. Tutkijat edustavat
metsäalaa hyvin laajasti, mukana on mm. metsätieteiden, ekonomian,
ekologian, maantieteen ja kulttuurintutkimuksen edustajia.

Kirje ja sen allekirjoittaneiden tutkijoiden lista on nähtävillä
osoitteessa www.helsinki.fi/lehdisto.

Lisätiedot:

Ilkka Hanski, akatemiaprofessori (metsien monimuotoisuus)
ilkka.hanski@helsinki.fi, p. 09 191 57745

Timo Kuuluvainen, dosentti (metsäekologia)
timo.kuuluvainen@helsinki.fi, p. 09 191 58116, 050 3093267

Olli Tahvonen, professori (ympäristötaloustiede)
olli.tahvonen@metla.fi, p. 010 2112210