Epävirallisesti saamani tiedon mukaan, Hallan paliskunan alueelta olisi tänään tapettu viisi sutta.

Otsikossa on kysymysmerkki, koska tieto on yhä virallisesti vahvistamaton. Tapetuista susista tieto medialle lähtee metsästäjiltä yleensä hyvin nihkeästi. Tämä johtuu yleisen mielipiteen nykyisestä linjasta, jossa uhanalaisten susien tappaminen sotii kansalaisten yleistä moraalikäsitystä vastaan. Tämä on hyvin tiedossa susijahtiin osallistuvilla henkilöillä, joiden käsitys luonnosta ja sen kanssa elämisestä on jumiutunut 1800 - luvun asenteisiin.
Myönnettyjen kaatolupien tiedetään myös olevan jyrkästi EU: n luontodirektiivin vastaisia.
Asiaan palataan jatkossa, jos asiasta saadaan parempaa tietoa!