Pohjois-Savon häirikkösusien kaatoluvat aiotaan myöntää riistanhoitopiiristä.

Keijo Salokangas, Itä-Suomen uutiset

-Maa- ja Metsätalous ministeriö suunnittelee sudenpyyntilupien myöntämistä myös Pohjois-Savoon. Kyseessä olisivat niin sanotut kiintiöluvat.
Tähän asti lupia on voinut anoa ministeriöltä, mutta jos lupakäytäntö muuttuu, luvan voisi myöntää riistanhoitopiiri. Kiintiölupia voidaan anoa häirikkösusien kaatamiseen. Käytännössä luvan saanti ei kuitenkaan helpotu.

Jouni Tanskanen, riistapäällikkö, Pohjois-savon riistanhoitopiiri

-Riistanhoito piiri, jos kiintiön saa ja mahdollisuuden lupien myöntämiseen, niin nuo samat ohjeet mitkä on tällä hetkellä Maa- ja Metsätalous ministeriössä koskee myös meitä, eli ovat yhtä tarkat ja tiukat selvitykset tulemme vaatimaan siitä että lupia voidaan myöntää ja ensin tarkastellaan tietysti onko mitään muuta ratkaisua tuon ongelman poistamiseen.

Mika Moksu, Itä-Suomen uutiset
Kannansäätelylliseen metsästykseen ei ilmeisesti ole vielä tarvetta?

Jouni Tanskanen:
-No, ei todennäköisesti. Nuo luvat tulevat meille tällaisina vahinkolupina ja kannanhoidolliseen metsästykseen ei ole vielä tässä vaiheessa mahdollisuutta.

-Itä-Suomen Uutiset