Euroopan unionin alueella liikennöivät lentoyhtiöt halutaan mukaan päästökauppaan. EU-komissio on tehnyt esityksen, jonka mukaan unionin alueella lentävät yhtiöt joutuvat käymään kauppaa kasvihuonekaasujen päästöoikeuksista.

Käytännössä päästökauppa tarkoittaa sitä, että vähän saastuttavat lentoyhtiöt voivat tehdä tienestiä myymällä kiintiöstään käyttämättä jääneitä päästöoikeuksia. Toisaalta runsaan liikenteen tai saastuttavan teknologian takia kiintiönsä ylittävät joutuvat ostamaan lisää oikeuksia toisilta yhtiöiltä.

Muutoksen arvioidaan hinaavan lentolippujen hintoja ylöspäin noin kahden (1,8) ja yhdeksän euron väliltä riippuen matkan pituudesta. Komission mukaan hintojen korotukset ovat kuitenkin huomattavasti pienemmät kuin öljyn hinnannoususta jo aiheutuneet.

Muutos tulee toteutuessaan koskemaan kaikkia EU-maiden lentoyhtiöitä vuodesta 2011 alkaen. Kaikkia unioniin ja unionista lentäviä yhtiöitä laki koskisi seuraavan vuoden alkaessa.

Se vaatii kuitenkin vielä niin jäsenmaiden kuin EU-parlamentinkin hyväksynnän.

Lentoyhtiöiden ilmakehään päästämät kasvihuonekaasut täyttävät tällä hetkellä vain kolme prosenttia koko Euroopan saastemäärästä. Se on kuitenkin 87 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. Komission mukaan lentoliikenteen aiheuttamien saasteiden kasvun hillitseminen on edellytys Kioton sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tunnelmia kesäiseltä lentokentältä.
307221.jpg