Suuret niittotalkoot Porin Preiviikinlahdella lauantaina 11.8.

 

 

Ruovikoituneita lintuniittyjä kunnostetaan yhteistyönä

Porin Preiviikinlahden alueella kunnostetaan umpeenkasvaneita rantaniittyjä Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen työnä seuraavan neljän vuoden aikana. Osaa alueesta hoidetaan käsin niittämällä, ja osa alueesta kunnostetaan konetyönä ruovikkoa murskaten ja ruovikon juuristoa jyrsien. Kunnostettava niittyala on yhteensä vähintään 32 hehtaaria.

Niittotalkoot ja tietoa arvokkaasta luontokohteesta

 
 
emblem1.png

Kartta

 

Ruovikoituneita ranta-alueita kunnostetaan BirdLife Suomen järjestämissä niittotalkoissa lauantaina 11.8. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua niittotöihin. Alueella järjestetään klo 14.00 tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan hoidon perusteista ja tavoitteista sekä alueella pesivän uhanalaisen etelänsuosirrin tilanteesta. Tiedotustilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita, ja kahvitarjoilun jälkeen yleisöllä on mahdollisuus testata niittotaitojaan paikan päällä. Myös Lännen Järviperkaus Oy:n koneet ovat tuolloin paikalla ja ruovikon murskaustyöt käynnissä.

Yhteistyötä monen toimijan kesken

Niittotalkoiden ja kunnostustöiden järjestelyt ovat monen eri tahon yhteistyön tulosta. Muutaman hehtaarin niittyalaa on BirdLife Suomen hoitotalkoilla hoidettu alueella jo aiemminkin, mutta viime vuonna käynnistyneen Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen rahoituksella hoidettavia alueita voidaan selvästi laajentaa. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen johtamassa LIFE-hankkeessa on monia kansallisia rahoittajia ja yhteistyökumppaneita mukaan lukien BirdLife Suomi ry ja Metsähallitus, jonka mailla osa hoitotöistä tehdään.

LIFE-hankkeen apuna kunnostustöissä on UPM-Kymmene, joka omistaa Yyterin Sannannokan puoleiset hoitoalueet. UPM-Kymmene on mukana hoidon suunnittelussa ja osallistuu talkoisiin kahvittamalla ja muonittamalla talkooväkeä. Niittoon tarvittavat työkalut saadaan Porin kaupungin ympäristötoimistolta.

Etelänsuosirrin pesimäympäristö paranee, ja monet muutkin lajit hyötyvät kunnostuksesta

 

Etelänsuosirri. Kuva: Petri Koivisto

 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva Preiviikinlahden alue on yksi maamme tärkeimmistä lintuvesikohteista ja Etelä-Suomen viimeisiä etelänsuosirrin pesimäalueita. Äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun etelänsuosirrin taantumisen keskeisenä syynä on rantaniittyjen umpeenkasvu ja ruovikoituminen. Näiden seurauksena lajille sopiva pesimäympäristö häviää. Rantaniittyjen hoito niittämällä ja laiduntamalla parantaa monen muunkin lintulajin elinolosuhteita. Pesimälajeina hyötyvät muutkin kahlaajat kuten punajalkaviklo, töyhtöhyyppä ja isokuovi sekä vesilinnuista ainakin lapasorsa, heinätavi ja jouhisorsa. Muutolla levähtävien kahlaajien, vesilintujen ja hanhien ruokailumahdollisuudet paranevat olennaisesti matalakasvuisten ja lietteisten ranta-alueiden lisääntyessä. Myös kasvillisuuden ja hyönteislajiston monimuotoisuus lisääntyy kunnostusten ansiosta. Preiviikinlahden kunnostusten vaikutusten arvioimiseksi alueella tehdään linnusto- ja kasvillisuusseurantoja sekä sudenkorentoselvitys.

Ajo-ohje talkoopaikalle:

Aja Vaasaan kääntyvältä liittymältä Mäntyluodontietä (valtatie no 2) noin 14 km Meri-Porin suuntaan ja käänny vasemmalle Huhtalanraitille (risteyksessä myös lintutorniviitta). Aja suoraan 2,1 km paikoitusalueelle. Paikoitusalueelta jatketaan rantaan kävellen n. 1 km metsätietä, polkua ja pitkoksia pitkin. Paikalle laitetaan myös opasteita.

Lisätietoja:                

projektikoordinaattori Tapio Aalto, puh. 050 433 9913