Greenpeace
Lehdistötiedote, 4. kesäkuuta 2007

Laittomasti hakattu sademetsäpuu yleistä eksoottisissa luksusparketeissa

Greenpeace julkaisee tänään raportin Suomessa myytävistä trooppisista
parkettipuulajeista, joita hakataan usein laittomasti luonnontilaisista
sademetsistä. Suomen tai Euroopan Unionin lainsäädäntö ei estä
laittomasti hakatun puun tuontia ja myyntiä. Suomeen tuotavista
puulajeista suosituimmat tulevat yksinomaan trooppisista sademetsistä,
vaikka myyjät usein väittävät käytetyn puun tulevan viljelymetsistä.

- Monia lajeja, kuten merbauta, ei ole saatavilla laillisesti juuri
lainkaan, eikä sitä hakata viljelymetsistä. Laittomasti hakattua
trooppisten sademetsien puuta myydään kaikissa Suomen rauta- ja
puutavarakauppaketjuissa, kertoo yksi raportin kirjoittajista, Matti
Ikonen Greenpeacesta.

Eksoottisia ja trendikkäitä trooppisia parketteja käytetään paljon
arvokohteissa kuten pääkonttoreissa, ravintoloissa ja luksuskodeissa.
Monet kaupoista löytyvät trooppisten sademetsien puulajit ovat uhanalaisia.

Suomeen tuodaan trooppisten luonnonmetsien puuta kaikilta kolmelta
suurimmalta yhtenäiseltä sademetsäalueelta. Kaakkois-Aasiasta tuotavia
lajeja ovat merbau, balau, kempas, mengaris ja tiikki. Kongo-joen alueen
lajeja Afrikasta ovat wenge, iroko, khaya, doussie ja sapelli eli
sapelimahonki. Amazonasilta tulevat mahonki, jatoba ja massaranduba.

Parkettia tai parkettipuuta maahantuova yritys ei saa tällä hetkellä
luotettavaa tietoa puun alkuperästä tai laillisuudesta. Monet trooppisen
puun tuottajamaat ovat korruptiotilastojen kärjessä ja alalla tiedetään,
että alkuperätodistuksia väärennetään yleisesti. Parketin valmistajat
ovat tietoisia siitä, että esimerkiksi merbaun hakkuut ovat lähes aina
laittomia. Silti puuta markkinoidaan suomalaisille kuluttajille
kestävänä luonnontuotteena. Ulkoministeriön selvityksen mukaan
laittomasti hakatun varastetun puun hallussapitoon ja myyntiin
voitaisiin soveltaa kätkemisrikoksia koskevaa normistoa.

- Olisi erittäin hyvä, jos puun myynti Euroopassa olisi sallittua vain
jos sen alkuperä todetaan lailliseksi. Merbau uhanalaisena lajina
kuuluisi CITES-sopimuksen liitteisiin, jolloin sen kauppa loppuisi.
Laittoman puun myynnin kieltäminen olisi parasta sekä alkuperämaille
että loppukäyttäjille, toteaa teknillinen johtaja Heikki Ovaskainen
Karelia-Upofloor Oy:stä Kuopiosta

Greenpeace vaatii Suomea tukemaan sellaista EY-lainsäädäntöä, joka
kieltää laittoman puun myynnin. EU:n komissio on esittänyt keväällä eri
malleja lainsäädännöksi. Greenpeace tukee vaihtoehtoa, jossa vain
laillisesti hakattua puuta ja puutuotteita saa myydä. Komission
odotetaan esittelevän uusia toimia kesäkuun lopulla EU:n
ministerineuvoston kokouksessa.

- Laittomasti hakattu puu on laillisesti tuotettua halvempaa ja
vääristää markkinoita. Suomalaisten metsänomistajien ja
metsäteollisuuden etu on saada laittomia keinoja käyttävät kilpailijat
aisoihin, sanoo raporttia kirjoittanut Greenpeacen metsäasiantuntija
Sini Harkki

Trooppiset sademetsät katoavat hallitsematonta tahtia. Huikaisevan
monimuotoisen luonnon lisäksi uhattuna ovat maailman vesivarat ja
ilmasto. Huomattava osa maailman hiilidioksidipäästöistä syntyy metsien
hävittämisestä. Sademetsien hakkuut aiheuttavat vakavia
ihmisoikeusloukkauksia ja lajien katoamista. Alkuperäiskulttuurit ja
kielet ovat uhattuina metsien vähetessä ja salametsästyksen ja
pellonraivauksen saapuessa hakkuiden mukana. Laittomista hakkuista on
usein vastuussa kansainvälinen rikollisuus ja yhtiöt, joiden
toimintatapoihin kuuluvat lahjonta, kiristys, uhkailu ja jopa murhat.

*Lisätietoja:*
Sini Harkki, Greenpeacen metsäasiantuntija, 050 582 1107
Matti Ikonen, Greenpeacen metsäasiantuntija, 0400 2577 55
Heikki Ovaskainen, Karelia-Upofloor Oy (kommentit saatavana
puhelimitse), 040 843 9221
Satu Pitkänen, tiedottaja, Greenpeace, 050 546 1789 (kuvamateriaalin ja
raportin tilaukset)

Raportti: http://www.greenpeace.org/finland/fi/dokumentit/parkettiraportti