Siviilikäytössä olevilta ampumaradoilta vaaditaan uusia ympäristölupia. Kuntien on uusittava ampumaratojen ympäristöluvat uuden ympäristölain mukaisiksi parin vuoden sisällä.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastajan Petri Hiltusen mukaan nopeimmin on toimittava pohjavesialueilla sijaitsevien ratojen kohdalla.

Luvissa painotetaan lisäksi maaperän suojelua ja meluhaittoja.

Myös hylsyjen ja haulien keräämiseen kiinnitetään huomiota, mikä saattaa vaikeuttaa vanhojen ratojen luvan saantia.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella on 87 siviiliampumarataa.

Kunnat toimivat asiassa itse lupaviranomaisina.

Vanhojen ampuratojen saastuneet maa-alueet vaativat hankalia ja kalliita puhdistustoimia.