Luonto-Liiton pääsihteerinä aloitti Petra Yliportimo

Luonto-Liiton pääsihteerinä aloitti 26-vuotias valtiotieteiden maisteri
Petra Yliportimo. Yliportimo on toiminut aikaisemmin muun muassa
pääsihteerinä Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa sekä
avustajana Suomen pysyvässä edustustossa YK:ssa. Pääsihteerin toimikausi
kestää kolme vuotta.

Luonto-Liiton toimintaperiaatteista uusi pääsihteeri näkee erityisen
tärkeänä sen, että nuoret itse toimivat vaikuttajina ja osallistuvat
yhteiskunnalliseen toimintaan.
-Luonto-Liitolla on perinteisesti vahva asiantuntemus monilla alueilla.
Pääsihteerinä näenkin tärkeänä asiantuntijaroolin esimerkiksi metsä-,
suurpeto-, Itämeri-, kulutus- ja ilmastokysymyksissä, ja jatkossakin
toiminta painottuu näihin. Ympäristöpoliittisen vaikuttamisen lisäksi
ympäristökasvatus sekä luonnonharrastus molemmat tukevat
kokonaisvaltaista tapaa Luonto-Liiton tavoitteiden toteuttamiseksi.

Petra Yliportimo korostaa paikallisen ympäristötoiminnan merkitystä.
-Nykyisin julkisessa keskustelussa ovat vahvasti esillä globaalit
ympäristöongelmat. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava paikallisen
tason merkitys niin ongelmien syntymisessä kuin ratkaisujen etsimisessä.

Luonto-Liitto on vuonna 1943 perustettu valtakunnallinen lasten ja
nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Luonto-Liiton
tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon
monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan.