Tampereen Tarastenjärven kaatopaikan laajennustyöt jatkuvat.

Tieliikelaitos tekee neljän hehtaarin alueella parhaillaan maansiirto- ja pohjatöitä. Tiivistyskerrosten rakentaminen alkaa toukokuussa.

Ympäristökeskuksen lupaehtojen mukainen uusi alue valmistuu syksyllä. Sen jälkeen nykyinen kaatopaikka-alue suljetaan ja maisemoidaan peiterakenteella. Jatkossa jätteitä saa sijoittaa vain uudelle alueelle, jolla on tiiviit pohjarakenteet ja vesienkeräysjärjestelmä.