Paikalliset asukkaat, kunnat ja tutkijat haluavat täydentää Lokan ja Porttipahdan altaiden lupaehtoja. Altaiden lupaehdoista jäi aikanaan pois kalakantojen ylläpito.
tyhja.gif
Kun altaat perustettiin 40 vuotta sitten, ajateltiin, että kalakannat selviävät ilman ihmisen tukea.

Muuan muassa ruotsalainen kalatutkija arvioi aikanaan, että kalasto elpyy, koska veden alle jää tuhansia hehtaareja pystymetsää. Näihin vesimetsiin uskottiin syntyvän kalaparatiiseja.

Lokan ja Porttipahdan kalansaaliit ovat vuosikymmenessä romahtaneet. Voimatalous on koetellut pahiten istutussiikoja, joita ei enää juurikaan altaita saada. Siikoja on istutettu pieniä määriä yhteiskunnan toimin.

Pian julkistettavan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen ja hoitoennusteen mukaan kalasto ei elvy ilman tehokasta istutustoimintaa.

Lapin ympäristökeskus on kaikessa hiljaisuudessa aloittanut näiden kahden Euroopan suurimman tekoaltaan lupaehtojen täydentämisen.

Tutkijoiden ja kalastajien mukaan ammattikalastus loppuu altailta, ellei lupaehtoja muuteta.

YLE Uutiset