Vattenfall Kaukolämpö Oy:n ympäristölupahakemuksesta Heinolaan aiottua voimalaa koskien on jätetty kuusi muistutusta. Muistuttajien joukossa on mm. Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys.

- Me kiinnitämme huomiota jokseenkin samoihin seikkoihin kuin ympäristölautakunta lausunnossaan, puheenjohtaja Paavo Posti sanoo. Ensimmäinen asia on kalliosinisiiven, harvinaisen perhoslajin, suojelu alueella.

Luonnonsuojeluyhdistys korostaa, että ympäristöselvitykset on tehtävä huolella ja mitä kalliosinisiipeen tulee, tarkastettava myös sen toukkien esiintymät alueella.
Toinen asia on Maitiaislahti, jonne Vattenfall suunnittelee päästävänsä lauhdevetensä. Se merkitsisi lahden uudelleen rehevöitymistä, juuri kun se on saatu parempaan kuntoon. Lauhdevesiputki tulisikin johtaa Kymenvirtaan asti.

Myös melu ja ilmansaasteet uhkaavat lisääntyä uuden voimalan myötä.
- Kansantaloudellisesti koko voimalan sijoitus on kyseenalainen juttu. Heinola ei ole oikea paikka tälle voimalalle, Posti kommentoi.

Stora Enso Oyj on niin ikään jättänyt oman muistutuksensa. Flutingtehtaan johtaja Jarkko Rautaoja toteaa pääargumenttien olevan tehtaan vedenoton ja vedenlaadun turvaaminen, ilmansuojelu sekä melu.

- Vattenfallin purkuputki tulisi lähelle meidän vedenottopistettämme Kymenvirrassa. Vaarana on, että virtaukset lahdessa muuttuisivat aiheuttaen vedenlaadulle haittaa. Flutingtehdas valmistaa prosessivesien lisäksi juomaveden läheiselle asuntoalueelle, Rautaoja sanoo.

Stora Enso on tehnyt suuren investointipäätöksen ilmanlaadun parantamiseksi.
Ympäristön suojeluun ollaan investoimassa 14 miljoonaa euroa, jonka seurauksena rikki ja hiukkaspäästöt vähenevät selvästi Heinolassa.
- Emme halua, että ilmanlaatu nyt toista kautta heikkenisi, Rautaoja sanoo. Ympäristöviranomaiset ovat vaatineet myös melutason laskemista Rautsalossa ja tehdas on siihen valmistautunut.

Ei kuitenkaan ole mielekästä, että uusi naapuri lisää melua, josta Tommolan asutuksen lisäksi kärsisivät myös Rautsalossa kolmessa kerrostalossa asuvat.
Luonnonsuojeluyhdistyksen ja Stora Enson lisäksi muistutuksen ovat jättäneet Tommolan asukasyhdistys, Kari Hujanen ja Anitta Kuutti-Hujanen yhdessä, Jouni Johansson sekä Heinolan Puusepät Oy.