Arvoisa vastaanottaja,

osallistu Etelä-Suomen ikimetsien suojeluun.

Suomen Gallupin tutkimuksessa suomalaisten asenteista Etelä-Suomen
metsien lisäsuojeluun 86% vastaajista halusi lisätä metsiensuojelua
(http://www.etelasuomenmetsat.fi/33_mielipiteitametsiensuojelusta.shtml).

Etelä-Suomen metsiensuojeluverkosto on puutteellinen kaikkien metsäisten
luontotyyppien osalta. Vain murto-osa Etelä-Suomen metsistä on
luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista metsää. Näiden alueiden
suojelemisella on kiire, sillä suojelualueiden ulkopuolella hakkuut
kohdistuvat usein arvokkaimpiin metsiin, kuten vanhoihin kuusivaltaisiin
metsiin. Alle 2% Etelä-Suomen metsistä on suojeltu.

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski kirjoittaa: "Suomen metsistä on jo
hävinnyt 100 eliölajia ja metsien sukupuuttovelka on suuruusluokaltaan
1 000 lajia. Tämä tarkoittaa, että 1 000 lajia häviää ennemmin tai
myöhemmin, mikäli luonnontilaisten metsien määrä ei olennaisesti kasva
lähitulevaisuudessa
(http://www.birdlife.fi/suojelu/metsat/palaako.pdf)".

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ (http://www.luonnonperintosaatio.fi/) on perustettu
vuonna 1995 ostamaan yksityisin lahjoitusvaroin vanhoja metsiä Etelä- ja
Keski-Suomesta. Jokainen lahjoitusvarojen sentti käytetään metsän ostoon
ja ostetut metsät suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Suojelumetsät
jäävät säätiön omistukseen.

IKIMETSÄN YSTÄVÄT ry (http://www.ikimetsanystavat.fi/) on perustettu
vuonna 2005 tukemaan Luonnonperintösäätiötä vanhojen metsien
hankinnassa. Kiinteistökaupoista aiheutuu kustannuksia, jotka Ikimetsän
ystävät kattavat, jotta Luonnonperintösäätiö voi käyttää
lahjoitusvaransa kokonaan metsien ostoon. Ikimetsän ystävät ry:ssä on
noin 500 henkilöjäsentä. Uuden yhdistyksemme jäsenmaksutulot eivät vielä
kata metsäkauppojen kustannuksia.

Luonnonperintösäätiö on tähän mennessä ostanut vanhoja metsiä lähes
miljoonalla eurolla ja toiminta on tehostunut huomattavasti Ikimetsän
ystävien perustamisen jälkeen.

LIITY IKIMETSIEN YSTÄVIIN: Jäsenmaksu 25 euroa vuodelle 2007 maksetaan
Tampereen seudun Osuuspankkiin tilille 553701-253906. Kannatusjäsenmaksu
on 100 euroa, perheenjäsenille 10 euroa ja opiskelijoille, työttömille
ja vähävaraisille 17 euroa.

Toivomme myös, että auttaisit meitä jäsenhankinnassa: hanki yksi tai
useampi uusi jäsen Ikimetsän ystäviin.