Korkeaoja vaatii suden suojelusäännösten höllentämistä

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja (kesk.) vaatii EU:lta nykyistä joustavampaa susipolitiikkaa.
Korkeaoja vaatii EU:n ympäristökomissaari Stavros Dimakselle lähettämässään kirjeessä, että suurpedot tulee Suomen osalta siirtää mahdollisimman pikaisesti luontodirektiivin liitteestä IV direktiivin liitteeseen V.

Muutos ei poistaisi kansallista vastuuta suurpetokantojen suojelusta ja hoitamisesta, mutta jättäisi keinojen valinnan avoimeksi.

Korkeaoja sanoo, että Suomen luokitus luontodirektiivissä perustuu 1990-luvun alun tilanteeseen, jolloin Suomessa oli alle 100 sutta. Nyt susia on noin 250 yksilöä. Susikanta on levittäytynyt uusille alueille, ja Suomen susikanta on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana voimakkaasti verrattuna muihin EU:n jäsenmaihin, joissa oli susikanta 1990-luvulla. Tästä huolimatta Suomi on ainoa maa, joka on joutunut EY:n tuomioistuimeen suden suojelusta, Korkeaoja huomauttaa.

Susikannan kasvu ja levittäytyminen uusille alueille ovat aiheuttaneet Suomessa sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia paikallistasolla. Korkeaoja kirjoittaa suden suojelun aiheuttaman ristiriidan olevan syvempi kuin koskaan aiemmin.

YLE Uutiset