Muojärven alueella tehdyt järvitaimenistutukset ovat tuottaneet tulosta. Kalat halutaan pyytää myös entistä kookkaampina, jotta ne ennättäisivät ennen saaliiksi joutumistaan kutukypsiksi.
Kantokylän kalastuskunta on tehnyt kokouksessaan päätöksen, jonka mukaan jääpyynnin aikaan verkkojen silmäkokoa harvennetaan nykyisestä 60 millistä 70 milliin. Alue, jossa harvennettu silmäkoko on voimassa sijaitsee Muojärven pohjoisselällä, Porosaaren pohjoispuolella. Alue on järvilohien tärkeää syönnösaluetta.
Kalastuskunnan esimies Tuomo Ollila sanoo kalastuskunnan toivomuksena olevan, että myös Heikkilän kalastuskunta tulisi mukaan samanlaisin päätöksin, koska kalastuskuntien raja kulkee Porosaaren pohjoispuolella.
– Koskenkylän ja Kärpänkylän kalastuskunnat voisivat tehdä vastaavanlaisen päätöksen Aittoselän osalta.
Kalastuskunnan päätöksen mukaan koko vesistöalueella on myös kiellettyä pyytää alle 70 millin pintaverkoilla.
Ollilan mukaan Muojärveen istutetut järvilohet kasvavat ennätysvauhtia, koska järvessä on paljon pientä muikkua. Isojakin lohia kuuluu tulleen. Eräskin kalastaja kertoi pyytävänsä 100 millin verkoilla ja koettaessa niissä on aina ollut kalaa, Ollila kertoo.
– Myös uistelijat ovat saaneet kookkaita kaloja. On hienoa, että Kuusamon Vetouistelijat eivät tyydy pelkästään kalastukseen, vaan ovat osallistuneet myös istutuksiin.

Kantokylän kalastuskunnassa ollaan huolissaan roskakalojen määrän kasvusta. Palautetta on tullut niin verkko- kuin nuottamiehiltäkin, Ollila sanoo.
– Ensi syksynä järjestämme erityisen pyyntirysäyksen jonain tiettynä viikonvaihteena. Mukaan ovat lupautuneet ammattikalastajat sekä osakkaat.
Jos saamme vedettyä kymmenkunta apajaa, niin tulokset voivat olla juhlavia. Ollilan mukaan rysäyksessä on tarkoitus nuotata roskakalaa Raatesalmen itäpuolella olevista syvänteistä.
Kalastuskunta hankkii edellisvuosien tapaan siianmätiä Virransalmesta yhteistyössä Käylän laitoksen kanssa. Kuhanpoikien istutusta pienvesiin jatketaan.