Länsi-Suomen ympäristökeskus lähettää viikon 3 aikana kalastustiedustelun koskien Kyrönjoen ja sen suistoalueen kalastusta. Tiedustelu lähetetään postitse sekä jokivarren että suiston alueelle yhteensä 3100 kotitaloudelle. Tiedustelulla selvitetään Kyrönjoen vesistötöiden vaikutusta Kyrönjoen kalastukseen ja kalansaaliisiin vuonna 2006. Vastaavat tiedustelut on toteutettu vuosina 1996, 2000 ja 2003. Tutkimusalue käsittää jokialueen Kurikasta alaspäin sekä joen suistoalueen. Tiedustelussa selvitetään käytettyjä pyydyksiä sekä saatua saalista. Lisäksi kartoitetaan kalastusta haittaavia tekijöitä sekä vastaajien käsitystä kalakannoissa tapahtuneista muutoksista.

\n

Vuonna 2003 jokialueella arvioitiin kalastavan yli 4 000 henkilöä, jotka saivat saalista yhteensä yli 40 000 kg. Suistoalueella vapaa-ajankalastusta arvioitiin harjoittaneen lähes tuhat henkilöä, joiden kokonaissaalis oli 46 000 kg. Sekä joki- että suistoalueella tärkeimmät saalislajit olivat hauki ja ahven. Aiempiin vuosiin verrattuna kalastaneiden henkilöiden määrä on pysytellyt samalla tasolla. Jokialueella kokonaissaalis oli kasvanut edelliseen tiedusteluun verrattuna, mutta suistoalueella laskenut.

\n

Vastaanottajien osoitetiedot on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.  Kalastustiedustelu lähetetään satunnaisotannan perusteella, jolloin osa tiedusteluista tulee myös sellaisille kotitalouksille, jotka eivät ole kalastaneet. Tiedustelun täyttäminen ja palauttaminen on kuitenkin toivottavaa myös tällaisissa tapauksissa, sillä myös kalastamattomuus tai vähäinen kalastus on tarpeellinen tieto. Näin vältytään myös myöhemmin lähetettäviltä uusintakyselyiltä.

\n

Lisätietoja

\n
  • \n
  • Tapio Keskinen, puh. 0400 164 637
  • \n
\n

 

\n\t\t\t

 

\n\n\t\t\t

Haluan lopettaa tilauksen

\n

Haluan muuttaa tekemiäni valintoja

\n

 

\n\t\t\t\n \t\t\n\t\n\t\n\t\t \n\t\n\n\n\n
© Copyright Valtion ympäristöhallinto 2003
\n\n\n
\n\n