Tiedote Vapaasti julkaistavissa 24.5.2007

KETJUKARHUKOKEET KENNELLIITON TARKOITUSPERIEN VASTAISIA

Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Eläinsuojeluyhdistys (SEY) ry:n,
Luonto-Liitto ry:n ja Wild Lynx ry:n edustajat tapasivat Helsingissä
24.5.2007. Tapaamisessa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Martti
Mannersuo toi läsnäolijoille tiedoksi Kennelliiton hallituksen
viimeisimmän päätöksen ketjukarhukokeita koskevassa asiassa.

Kennelliiton hallitus teki kokouksessaan 16.5.2007 seuraavan päätöksen:

”Hallitus päätti lähettää kennelpiireille, asianomaisille
rotujärjestöille ja ylituomareille kirjeen, jossa todetaan, että
ketjukarhu -toiminta on Suomen eläinsuojelulain vastaista, Kennelliiton
tarkoitusperien ja päätösten vastaista sekä moraalisesti tuomittavaa.”

Suomen Kennelliiton hallitus muistuttaa, että koska Kennelliitto ei
hyväksy ketjuun kytkettyjen karhujen kokeita, tällainen toiminta on
Kennelliiton tarkoitusperien ja määräysten vastaista, mikä jokaisen
Kennelliiton jäsenen tulee huomioida. Kun kaiken kennelharrastuksen
tulee olla eläinsuojelullisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla,
Kennelliiton hallitus tulee tarvittaessa käynnistämään kurinpidolliset
toimenpiteet, mikäli liiton tarkoitusperiä rikotaan.

Kennelliiton 11.5.2007 julkisuuteen toimittamassa tiedotteessa todetaan
että Suomen Kennelliiton valtuusto ja hallitus ovat käsitelleet asiaa
1990-luvun alussa. Liiton hallituksen 11.1.1994 tekemän päätöksen
mukaisesti kokeiden järjestäminen ketjuun kytketyillä karhuilla on
Suomessa kielletty, eikä Kennelliitto hyväksy niitä.

/Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on valtakunnallinen
koira-alan asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää
puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa yleistä
koiranpitoa. Kennelliitossa rekisteröidään vuosittain noin 44 000
puhdasrotuista koiranpentua yli 300 eri rodusta. Suomessa arvioidaan
olevan 600 000 koiraa./

Lisätietoja:

Tiedotuspäällikkö Kaija Unhola, Suomen Kennelliitto, puh. (09) 8873
0292, 050 432 0844