Kainuun ympäristökeskus ja Metsähallitus hankkivat vuonna 2006 suojelualueita valtion omistukseen 8 tilan osalta 185 ha ja yksityisiä suojelualueita perustettiin 6 tilan alueelle yhteensä 55 ha.

Valtion omistukseen vuonna 2006 hankitut  alueet kuuluvat rantojensuojelu-, lintuvesiensuojelu- tai Natura 2000 -ohjelmaan. Suurin yksittäinen luonnonsuojelutarkoitukseen varattu kohde ei kuulu mihinkään suojeluohjelmaan vaan se tuli valtion omistukseen perintösaantona. Alue sijaitsee Suomussalmella ja sen pinta-ala on noin 127 ha. Yksityisiä luonnonsuojelualueita perustettiin rantojensuojeluohjelma- sekä Natura 2000 -alueille. Yksi suojeluohjelmiin kuulumaton suojelualue perustettiin Kuhmoon maanomistajan omasta aloitteesta.

Valtiolle hankittujen suojelualueiden arvo oli noin 303 000 euroa ja yksityisten suojelualueiden perustamisesta aiheutuvasta menetetystä taloudellisesta hyödystä maksetut korvaukset olivat yhteensä noin 20 000 euroa.

Lisäksi Kainuun ympäristökeskuksessa tehtiin luonnonsuojelulain 25 §:n mukaisia määräaikaisia rauhoituksia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelemiseksi  kahden tilan alueelle yhteispinta-alaltaan 6,2 ha.

Kainuussa on noin 480 hehtaaria yksityisomistuksessa olevia maa-alueita, joiden suojelu on ratkaisematta. Suuri osa näistä alueista on metsäyhtiöiden omistuksessa. Muut kuin metsäyhtiöiden omistuksessa olevat suojeluohjelmiin kuuluvat alueet on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna.