Susi, tiukasti luontodirektiivin suojelema laji, on taas saanut lisää tappotuomioita. Näin Suomen sivistysvaltio toimii ja huolehtii luonnon monimuotoisuudesta. Tämän syksyn tappolupien saldo nousi kerralla 37 yksilöön. Muista luvista voi lukea aiemmista kirjoituksista....

Suomen laki ei ole kirjoitettu lopulliseen muotoonsa, ja vaikka onkin, sitä voi aina tulkita mielensä mukaan. Näin ainakin kepulaisjohtoinen maa- ja metsätalousministeriö tekee, MTK:n antaessa tahtia olan takaa.

Tässä koko ministeriön tiedote, sehän on julkaisuvapaa!

Ministeriö myönsi poikkeuksellisesti luvan koko susilauman poistamiseen poronhoitoalueelta

17.11.2006 Helsinki

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut poikkeusluvan kahdeksan yksilön susilauman tappamiseksi Kainuussa Suomussalmen kunnan alueella. Pyynnin tulee tapahtua yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suurpetotutkimuksen kanssa siten, että tutkijat saavat haettua paikanpäältä haluamansa näytteet kaadetuista yksilöistä. Päätöksestä on lisäksi informoitu rajavartiolaitosta sekä Suomussalmen poliisilaitosta, jotka suorittavat alueella metsästyksenvalvontaa.

Nyt tehty päätös on poikkeuksellinen, sillä aikaisemmin Suomessa ei ole annettu lupaa tappaa kokonaista laumaa. Kyseinen lauma on liikkunut Hallan paliskunnan alueella aiheuttaen merkittäviä porovahinkoja. Hallan paliskunta sijaitsee poronhoitoalueen kaakkoisosassa. Alueen porotalousyrittäjät ovat kärsineet useita vuosia suurpetojen aiheuttamista vahingoista. Tänä vuonna tilanne on pahentunut entisestään. Kun vuoden 2005 aikana Hallan paliskunnasta löydettiin 195 petojen tappamaa poroa, niin kuluvan vuoden aikana paliskunnassa on jo tähän mennessä löydetty yhteensä lähes 400 petojen tappamaa poroa. Elinkeinon luonteesta johtuen kaikkia suurpetojen tappamia poroja ei edes löydetä. Pääosa petojen tappamista poroista on siitosvaatimia. Hallan paliskunnassa on poroja hieman yli 2200, joista vaatimia noin 1600.

Näin suuri susilauma on hyvin tehokas saalistaja. Alueella vapaana liikkuvat porot ovat susien todennäköisin saalistuksen kohde. Onkin erittäin todennäköistä, että Hallan paliskunnan porotalousyrittäjien vahingot nousisivat täysin kohtuuttomalle tasolle, ellei laumaa poisteta alueelta.

Suomessa on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen viimeisimmän arvion mukaan vähintään 200 - 250 sutta. Poronhoitoalueella tämän hetken arvion mukaan elelee runsas 20 yksilöä. Kanta on runsastunut viime vuosina. Myös laumojen määrä on noussut merkittävästi. Vuoden 2005 lopussa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan yksinomaan Suomen rajojen sisäpuolella pentuja tuottaneita susilaumoja oli 20. Vuoden 2004 lopussa vastaava arvio susilaumojen määrästä oli 16 laumaa. Suomen susikanta on kasvanut ja kehittynyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaan poronhoitoalueella ei ole tavoitteena kasvattaa alueella esiintyvien susien määrää. Susien siirtyminen Ruotsiin voidaan turvata nykyisellä politiikalla ilman, että poronhoitoalueelle sallitaan muodostuvan elinkeinotoiminnalle hyvin merkittävää vahinkoa aiheuttavia susilaumoja.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. (09) 160 522 83, 040 733 6229
Ylitarkastaja Sami Niemi, puh. (09) 160 533 74, 0400 238 505