Tiedote 15.3.2007 (Julkaistu) | Lapin ympäristökeskus    Polkuja Naturaan -tietopaketti Naturasta (Lappi 15.3.2007) Lapin ympäristökeskuksessa on valmistunut Polkuja Naturaan -tietopaketti. Materiaali sisältää kuusi seutukuntakohtaista esitettä Naturasta, DVD:n ja kolme näyttelyjulistetta. Esitteissä kerrotaan kunkin seutukunnan Natura-alueiden suojelusta, luontotyypeistä ja alueiden käytöstä. Niissä annetaan lisäksi vinkkejä seutukuntien helposti saavutettavista Natura-alueista, joissa on valmiita luontopolkuja ja muita rakenteita alueen tutustumista varten. Polkuja Naturaan-DVD kertoo luonnon monimuotoisuuden suojelusta Lapissa. Se tarjoaa 12 minuutin tutustumismatkan Naturaan. DVD:tä voidaan hyödyntää mm. koulujen  luonto-opetuksessa. Tiedotusmateriaalin tavoitteena on kertoa Naturasta yleistajuisesti ja ymmärrettävästi. Materiaalilla halutaan vastata paikallisten ihmisten tiedon tarpeeseen Naturasta ja samalla hälventää epäluuloja Naturasta. Tiedotusmateriaali on osa Natura 2000 -alueet Lapin voimavaraksi -hanketta, jonka taustaorganisaatioina ovat toimineet ympäristökeskuksen lisäksi Metsähallitus ja Lapin liitto. Materiaali esille kirjastoihin Natura-tiedotusmateriaali lähtee kiertämään Lapin kirjastoja vielä tämän kevään aikana. Tiedonjanoisilla on mahdollisuus perehtyä Naturaan syvemmin, sillä nyt ilmestyneiden julisteiden ja esitteiden lisäksi esillä on hankkeessa aikaisemmin tuotettuja julkaisuja mm. Natura-opas ja Natura-verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma. Polkuja Naturaan-DVD on lainattavissa myös kirjastoista. Natura-esitteitä jaetaan kirjastojen lisäksi kuntiin, matkailutoimistoihin, oppilaitoksiin, hankkeeseen osallistuneille yhdistyksille ja toimijoille sekä Metsähallituksen luontokeskuksiin. Ilmaisia esitteitä ja julkaisuja on saatavilla Lapin ympäristökeskuksesta Rovaniemellä, Hallituskatu 5. Materiaalia voi tilata myös puhelimitse 040-834 6477 tai sähköpostitse Päivi Posiolta, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [paivi posio]. Lisätietoja: Natura 2000 -alueet Lapion voimavaraksi -hankeProjektikoordinaattori Päivi Posio, puh. 040 834 6477.     Alueelliset Natura -esitteet.(jpg, 1171 Kb)Polkuja Naturaan, Tunturi-Lapin seutukunta.pdfPolkuja Naturaan, Rovaniemen seutukunta.pdf Polkuja Naturaan, Pohjois-Lapin seutukunta.pdfPolkuja Naturaan, Tornionlaakson seutukunta.pdfPolkuja Naturaan, Kemi-Tornion seutukunta.pdfPolkuja Naturaan, Itä-Lapin seutukunta.pdf