Allekirjoita adressi susien puolesta täällä!

Siikalatvalle haetaan suden kaatolupia

Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksen hallitus on tiistaina pitämässään kokouksessa päättänyt hakea Maa- ja metsätalousministeriöstä kaksi sudenkaatolupaa Piippolan, Pyhännän, Kestilän ja Pulkkilan kuntien alueelle.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Sulo Heikkinen tiedottaa, että yhdistys on syvästi huolissaan yhä lisääntyvien susihavaintojen määrästä ja niiden aiheuttamasta levottomuudesta paikallisten ihmisten keskuudessa.

Susihavaintoja on tehty pitkin alkanutta vuotta, mutta vain osa on uutisoitu. Viimepäivinä sudet ovat vierailleet useasti talojen läheisyydessä ja käyneet mm. Tavastkengällä kahden koiran kimppuun pihapiirissä. Toinen koirista on kadonnut.
Pienten koululaisten vanhemmat ovat vaatineet lastensa kuljettamista kotiovelta kouluun susipelon vuoksi. Kuljetuksia onkin jo järjestetty mm. Pyhännällä ja Kestilässä.

Riistanhoitoyhdistys hakee neljän kunnan alueelle kahta sudenpyyntilupaa ja liittää hakemuksensa liitteeksi paikallisten metsästysseurojen lausunnot susitilanteesta ja pyyntilupien tarpeellisuudesta.

Myös Piippolan kunnanvaltuusto kokouksessaan 22.1. ottanut kantaa susitilanteeseen. Puheenvuoroissa kävi kokouksen aikana ilmi vakava huolestuneisuus, sillä jälkihavaintoja on tehty runsaasti jopa taajaman alueella. Kokouksessa sovittiin myös, että kunnanjohtaja ottaa asian esille seuraavassa seutukuntahallituksen kokouksessa.

Valtuuston kokouspöytäkirjaan on mm. merkitty seuraavanlainen lausuma: "Piippolan kunnanvaltuusto näkee, että susien valikoiva metsästys tulee sallia, jotta eläinten luontainen arkuus pysyy suden geeniperimässä. Suden asuinsijojen ei tule vakiintua asutuksen keskelle."

Kunnasta otettiin jo keväällä susivaaran vuoksi yhteyttä opetusministeriöön ja lääninhallitukseen. Silloin haettiin tuloksetta korvauksia susikuljetusten tuomiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Runsaasti havaintoja


Sulo Heikkinen on neljän viimeisen kuukauden ajalta kirjannut osan susihavainnoista, joita hänelle on tiedotettu. Laumoja on ollut liikkeellä useaan otteeseen, mm. syyskuun lopulla Kestilän ja Pyhännän rajalla Piiparin alueella, sekä lokakuun lopulla Tavastkengän Hörölän takana ja Pyhännän Pitkälläkankaalla, jossa vähintään kolme sutta oli osallisena hirventapossa. Kestilän Lievoperältäkin tuli marraskuun alussa ilmoituksia susista. Ensimmäisessä havainnossa oli kolme ja toisessa viisi sutta.
Samassa kuussa myös Piippolan Peltoperällä oli kaksi yksilöä liikkunut aivan talojen tuntumassa. Joulukuun alussa enemmänkin uutisointia sai viiden suden lauma, joka liikkui Tavastkengällä talon lähellä.

Eivätkä havainnot ole jää tähän. Heikkiselle on tullut listan mukaan vielä n.15 havaintoa, joista osassa kyseessä oli yksinäinen susi ja osassa lauma.
Tapettuja hirvenvasoja on löytynyt riistanhoitoyhdistysten alueelta useampia ja kotieläimiä on kateissa puolenkymmentä.

Sudet ovat tulleet aina vain rohkeammiksi. Niiden on nähty liikkuvan syrjäkylien lisäksi myös kuntakeskuksissa aivan talojen piha-alueilla. Ei siis ihme, että petoeläimen läheisyys aiheuttaa jo huolta. Ministeriön kanta kaatolupiin selviää muutaman viikon kuluttua..