Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle väkisin tuomiota, ja kieltää edelleen sen laittoman tilanteen joka sudenmetsästyksessä vallitsee.

Ministeriön väite, ettei Suomen olosuhteita ja luonnonvarojen hyödyntämistä ja hoitamista koskevaa politiikkaa tunneta Keski-Euroopassa on uskomaton. Komissio turvautuu päätöksessään Suomesta saatuihin tietoihin, kannanarviot, kaatolupamäärät ja susien hoitosuunnitelma eivät ole salaista aineistoa, niitä osataan lukea ja tulkita Suomen ulkopuolellakin.

Viimeistään tämä kiista osoittaa, kuinka viimeisetkin luontoasiat tulisi siirtää ympäristöministeriön alaisuuteen. Maa- ja metsätalousministeriö kepulaisten ja MTK:n hirttonuorassa yhdistettynä metsästyskeskeiseen ajatteluun, ei ole oikea paikka riistapolitiikan hoitamiseen.

Ministeriön julkaisuvapaa tiedote;

Suomi odottaa susikiistassa tuomioistuimen ratkaisua

30.11.2006

EU:n julkisasiamies on antanut ratkaisuehdotuksensa sudenmetsästystä koskevassa kiistassa. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ei ole asian lopullinen ratkaisu, eikä sido tuomioistuinta. Suomi odottaa asiassa tuomioistuimen lopullista ratkaisua. Vasta sitten arvioidaan valvontamenettelyn vaikutuksia Suomen susipolitiikkaan.

Ratkaisuehdotus osoittaa, ettei Suomen olosuhteita ja luonnonvarojen hyödyntämistä ja hoitamista koskevaa politiikkaa tunneta Keski-Euroopassa. Ratkaisuehdotus on laadittu eurooppalaisen susitilanteen perusteella, eikä siinä ole otettu huomioon Suomen oloja.

Suomi laati susikannan hoitosuunnitelman vuonna 2005. Hoitosuunnitelmassa kuvataan ne toimet, joilla maa- ja metsätalousministeriö toteuttaa susikannan hoitoa ja pyrkii ratkaisemaan suteen liittyviä ristiriitatilanteita.

Hoitosuunnitelman laadinnassa sovellettiin kansainvälisiä ohjeistuksia ja otettiin huomioon Suomelle asetetut kansainväliset velvoitteet susikannan hoitamisesta. Laadinnan eri vaiheissa kuultiin laajasti paikallisia ihmisiä, alueellisia toimijoita ja valtakunnallisia intressitahoja. Hoitosuunnitelma turvaa susikannan kestävän tason, mutta pyrkii samalla huolehtimaan, että kansalaisten arkipäivän elämä ei petojen takia kohtuuttomasti vaikeudu.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Sami Niemi, p. (09) 1605 3374, 0400 238 505
apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, p. (09) 1605 3373, 040 735 3173

Lähde