Lehdistötiedote 13.3.2007

M-Real osavastuussa Metsä-Lapin erämaiden tuhoamisesta

Greenpeacen aktivistit osoittavat tänään mieltä M-Realin
yhtiökokouspaikalla Helsingin Finlandia-talolla. Mielenilmauksella
muistutetaan M-Realin olevan osallinen Metsä-Lapin ikimetsien
tuhoamiseen. Yhtiö hankkii sellua Botnialta, joka käyttää
Metsähallituksen ikimetsähakkuista peräisin olevaa puuta tuotannossaan.

M-Real kertoo verkkosivuillaan, ettei se hanki puuta suojelullisesti
arvokkaista vanhoista metsistä. Yhtiö määrittelee vanhat metsät
yleisesti Suomessa käytetyllä, esimerkiksi ympäristöministeriön,
Metsäteollisuus ry:n, ympäristöjärjestöjen ja tutkijoiden näkemyksen
mukaisella tavalla:

Puusto on ylittänyt selvästi talousmetsien suositeltavan uudistusiän
(70-140 vuotta). Puusto on usein erikokoista ja muodostunut useammasta
latvuskerroksesta ja puulajista. Vanhat kannot tai muut vähäiset
ihmistoiminnan jäljet eivät välttämättä vähennä suojeluarvoa. Puustossa
on runsaasti kuollutta puuta pystyssä ja maassa.

M-Realin sellun toimittaja Botnia kuitenkin käyttää Metsähallituksen
tällaisista metsistä hakkaamaa puuta mm. Metsä-Lapin alueelta.

-M-Real saa ilmeisesti harhaanjohtavaa tietoa puunhankinnastaan
vastaavalta Metsäliitolta, kun sille toimitetaan sellua jonka
valmistukseen  käytetään yhtiön linjausten vastaista puuta. Joko
Metsähallitus ei kerro hakkaamansa puun alkuperää, tai M-Realin puun
alkuperän seurantajärjestelmät ovat vain silmänlumetta, sanoo
Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Jo 240 suomalaistutkijaa on vedonnut luonnontilaisten metsien hakkuiden
lopettamiseksi. Heidän mukaansa hakkuissa menetetään korvaamattomia
luontoarvoja, ja hakkuut ovat ristiriidassa monimuotoisuuden
suojelusopimusten kanssa. Vanhoilla metsillä on arvoa myös poro- ja
matkailuelinkeinolle.

Metsähallitus hakkaa parhaillaan luonnontilaisia ikimetsiä Kittilän
Pokka-Puljun alueella. Puut ajetaan Botnian Kemin tehtaalle, jonka
sellua M-Real käyttää.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on maailmanlaajuinen
ympäristöongelma. Luonnontilaisten metsien hakkuut aiheuttavat pysyvän
elinympäristömuutoksen ja hävittävät geneettistä ja lajistollista
monimuotoisuutta. Noin 80% maailman luonnontilaisista metsistä on
hävitetty. Suomessa luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä on enää
alle 5% metsäalasta.

*Lisätiedot:*

Metsävastaava, Matti Liimatainen, Greenpeace, 0400-346 329

Tiedottaja Mikael Sjövall, Greenpeace, 050-369 6202