SUURPETOHAVAINNOT siirretään internet-pohjaiseen tietojärjestelmään koko Kymen riistanhoitopiirin alueella. Tähän tähtäävä petoyhdysmiesten koulutus alkaa maaliskuussa.

Etelä-Karjalan suurpetoneuvottelukunta uskoo, että nettiperusteinen seuranta nopeuttaa suurpetojen, etenkin susien kaatolupien saamista maa- ja metsätalousministeriöstä. Netistä ministeriö löytää ajantasaiset tiedot susien liikkumisesta.

Neuvottelukunta piti ensimmäisen kokouksensa perjantaina ja päätti laatia kannanoton lupamenettelyn uudistamisesta.

Neuvottelukunta päätti myös selvittää mahdollisuutta tehdä tutkimusta rajaseudun susikantojen rakenteesta ja geneettisestä taustasta.