Keski-Suomen ympäristön tilasta saa nyt entistä tarkempaa tietoa internetistä. Ympäristökeskus on koonnut verkkosivuilleen aiempaa laajemman, ympäristön tilaa käsittelevän tietopaketin.

Pinta- ja pohjavesistä kertovien osioiden rinnalle on vuoden mittaan koottu tietoa mm. vesivaroista, kallio- ja maaperästä, luonnon monimuotoisuudesta sekä jätteistä, ilmasta ja melusta.

Asiat on pyritty kertomaan ymmärrettävällä kielellä, ammattislangia välttäen, jotta mahdollisimman moni voisi hyötyä tiedoista.

Ympäristön tilaa käsittelevä tietopaketti löytyy Ympäristökeskuksen verkkosivuilta.