Metsäkeskuksen petolinnunpesien suojeluhanke on saatu päätökseen erittäin hyvin tuloksin.

Nelivuotisen projektin tavoitteena oli saada Pohjois-Karjalan metsänomistajat huomioimaan petolintujen pesät hakkuita tehdessään. Vastakaikua löytyikin kiitettävästi: Metsäkeskus teki yhteistyötä yli 300:n metsänomistajan kanssa.

Ennen tutkimuksen alkua metsänomistajien tiedossa oli alle puolet pesistä. Hankkeessa metsänomistajalle lähetettiin tiedottava kirje ja kartta pesäpaikasta. Sen jälkeen hakkuut pyrittiin suunnittelemaan niin, että pesä säilyisi pesimiskelpoisena.