Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa valtakunnallista moottorikelkkaurastoa

(27.5.2007) Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokouksen Riihimäellä 26.-27.5.2007 antama julkilausuma

Ympäristöministeriössä  valmistellaan valtakunnallista moottorikelkkaurastohanketta. Hankkeessa on jo karttamuotoon valmisteltu eteläisimmästä Suomesta Utsjoelle yltävä noin 5000 kilometrin uraverkosto. Luonnonsuojeluliiton Riihimäelle kokoontunut liittokokous tuomitsee suunnitelman.

Luonnonsuojeluliitto pitää käsittämättömänä, että ympäristöministeriö on kokoamassa maastoliikennelain päätarkoituksen vastaista kelkkaurastoa ilman ympäristöselvityksiä. Motorisoitu maastoliikenne ei ole luontomatkailua eikä jokamiehenoikeus.

Moottorikelkkailu on ympäristövaikutuksiltaan yksi kaikkein haitallisimmista harrastusmuodoista Suomessa. Ympäristöministeriö kehittää valtakunnallista infrastruktuurihanketta, joka on räikeässä ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa. Hanke tuottaa merkittäviä ympäristöongelmia laajoille alueille sekä vaarantaa asukkaiden ja maanomistajien oikeusturvaa muodostaen pysyviä rasiteoikeuksia. Valtakunnallisen kelkkauraston laadinnassa asiantuntijoina on kuultu lähinnä vain moottorikelkkaharrastuksen ja alan liiketoiminnan edustajia.

Eri puolilla maata paikalliset moottorikelkkakerhot ovat rakennelleet alueellisia epävirallisia kelkkauria, jotka perustuvat maanomistajien ja kelkkakerhojen välisiin yksityisiin sopimuksiin. Tällä tavoin uria on toteutettu ilman reittitoimitusta, kansalaisten kuulemista ja valituskelpoisia päätöksiä. Toteutustapa on ristiriidassa niiden oikeusperiaatteiden kanssa, joilla maankäyttöä Suomessa kehitetään. Tästä huolimatta kelkkauria on tuettu julkisella rahoituksella, muun muassa maakuntaliittojen toimesta. Nyt näistä epävirallisista urista ollaan vyöryttämässä valtakunnallista runkoväylästöä.

Luonnonsuojeluliitto kehottaa kaikkia maanomistajia sanomaan irti kelkkakerhojen kanssa tekemänsä sopimukset urista, joita ollaan mitä ilmeisimmin kehittämässä valtakunnallisiksi ja ympärivuotisiksi maastoliikenneväyliksi.


LISÄTIETOJA:

  •  Heikki Simola, dosentti, liittohallituksen jäsen, puh. 050-566 0640