Oikeusasiamies perää selvennystä sudenpyynnin lupaehtoihin


TS 9.2.2007
JUTTA HÖGMANDER

Apulaisoikeusasiamies kehottaa maa- ja metsätalousministeriötä arvioimaan, pitääkö sudenpyynnin lupaehtoja selventää.
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan metsästysasetuksen pyyntiluvan ehtoja käsittelevä pykälä saattaa olla ristiriidassa saman asetuksen pykälän 28 ja EU:n luontodirektiivin kanssa, jotka antavat erityistapauksissa mahdollisuuden kaataa vahingollisia susiyksilöitä. Metsästysasetuksen neljännen pykälän mukaan pyyntiluvassa voi asettaa vain pyyntialuetta ja -tapaa sekä suden ikää ja sukupuolta koskevia rajoituksia ja ehtoja.

Lindstedtin kanta liittyy Nurmeksessa vuonna 2005 ammutun pantasuden tapaukseen. Riistanhoitopiirin myöntämän pyyntiluvan ehtojen mukaan metsästyksen kohteina saivat olla vain vahinkoa aiheuttaneen susilauman yksilöt. Tämä piti tarkistaa ennen metsästyksen aloittamista yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kenttähenkilöstön kanssa.