Pohjois-Savoon lupa pihapiirissä säännöllisesti liikkuvien susien tappamiseksi

4.1.2007

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään myöntänyt luvan kahden suden tappamiseksi Pohjois-Savossa Kaavilla.

Kaavilla on lokakuun ja joulukuun välisenä aikana liikkunut säännöllisesti Kortteisen ja Mäntyjärven kylien alueella poikkeuksellisen pelottomasti käyttäytyviä susia. Alueella on tehty jatkuvasti lukuisia havaintoja susista pihoissa tai niiden läheisyydessä. Susia on muun muassa yritetty pelotella ajamalla niitä pois pihoista. Toimenpiteistä huolimatta sudet ovat jatkaneet pelotonta käyttäytymistään.

Nyt myönnetty lupa on viime vuonna käyttöön otetun Suomen susikannan hoitosuunnitelman linjausten mukainen. Hoitosuunnitelman mukaan susikantaan kohdistuvissa poistoissa ja susikannan kasvun säätelyssä ensisijaisia kohteita ovat opitun piharavinnon saannin, sairauden tai muun syyn takia kesyyntyneet tai ihmisasutuksen tuntumaan toistuvasti tulevat sudet. Suden rauhoituksesta poikkeamisessa tavoitellaan erityisesti sitä, että susikanta pysyy ihmisarkana ja välttää ihmisasutusta.

Suomessa on noin 200 - 250 sutta. Kaavin alue kuuluu suden hoitosuunnitelmassa itäiseen kannanhoitoalueeseen, jossa esiintyy noin 160 - 180 sutta. Susikantaa säädellään ja vahinkoyksilöitä poistetaan metsästyksellä pääasiassa alueellisen riistaviranomaisen riistanhoitopiirien lupien mukaisesti. Tänä vuonna metsästyskauden alussa Kainuun ja Pohjois-Karjalan riistanhoitopiireillä oli mahdollisuus myöntää luvat yhteensä 18 suden metsästämiseen. Poronhoitoalueella Kainuun, Oulun ja Lapin riistanhoitopiireillä oli mahdollisuus myöntää yhteensä 10 lupaa porovahinkojen vähentämiseksi. Muualla Suomessa riistanhoitopiirit eivät voi myöntää pyyntilupia, vaan näissä tapauksissa harkinta on jätetty maa- ja metsätalousministeriölle.

Tähän mennessä riistanhoitopiirien luvilla ja maa- ja metsätalousministeriön myöntämillä luvilla on toistaiseksi kaadettu yhteensä 10 sutta. Näistä kuusi sutta on kaadettu poronhoitoalueella. Poliisin luvilla on kaadettu yksi susi. Kainuun riistanhoitopiirillä ei ole enää pyyntilupia jäljellä poronhoitoalueelle, sillä Hyrynsalmella viime vuoden puolella maa- ja metsätalousministeriön poikkeusluvilla pyydetyt viisi sutta ja Suomussalmella pyydetty yksi susi vähensivät Kainuun riistanhoitopiirin käytettävissä olevan kuuden suden lupamäärän nollaan.

Suomen susikannan hoitosuunnitelma.PDF

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. (09) 160 52283, 040 733 6229
Ylitarkastaja Sami Niemi, puh. (09) 160 53374, 0400 238 505