Korkeaoja lupaa susilupia hakemuksen tarkennettua

12.1. 15:18

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERI Juha Korkeaoja (kesk.) lupaa Kymen riistanhoitopiirin alueelle sudenkaatolupia lupahakemuksen tarkennuttua. Korkeaojan mielestä ministeriöön jätetty hakemus kaipaa lisää maantieteellistä rajausta.

Lisäpohdintaa Korkeaojan mielestä vaatii myös haettujen kaatolupien määrä. Kymen riistapiiriin on haettu viittä susilupaa. Määrä on Korkeaojan mielestä huomattavan korkea tilanteessa, missä susi on EU:n eläinsuojeludirektiivien ylimmässä luokassa.

- Lähtökohtani on, että Kymen piiriin tulee sudentappolupia, kun lisäselvitykset on saatu ja tehty. Asian käsittelyaikataulua ja lupamäärää en lähde tässä vaiheessa ennakoimaan, Korkeaoja sanoo.

Etelä-Karjalan eteläosissa pihoille tunkevista ja kissoja vievistä susista on viime aikoina tehty havaintoja miltei päivittäin. Viime vuoden lopulla ministeri Korkeaoja lupaili susien kaatolupahakemukselle nopeaa käsittelyä, mutta aikataulua joudutaan venyttämään.