Lapin lääninhallitus saa vuosittain parikymmentä poronhoitolakiin liittyvää kantelua, jotka koskevat porojen laiduntamista väärissä paikoissa, kuten pihoilla ja pelloilla. Useimmissa tapauksissa kanteluista asiat selviävät muistutuksilla ja huomautuksilla.

Yhdellekään paliskunnalle ei ole esimerkiksi tämän vuoden aikana tarvinnut määrätä uhkasakkoa sen vuoksi, ettei poroja ole haettu ajoissa pois pihoilta ja pelloilta.

Paliskuntain yhdistys vastustaa porotukien julkistamista. Eduskunnassa valmistellaan lakimuutosta, joka tuo maataloustukien lisäksi myös porotaloudelle maksettavat tuet julkisiksi.

Porotalouden parissa tukien julkistamista vastustetaan, koska tukien perusteella voidaan selvittää poromiesten vuositulot ja omaisuus tarkasti.