Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli noin 103 miljoonaa kiloa vuonna 2006, kertoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Ennakkoarvion mukaan saalis kasvoi edellisestä vuodesta 14 miljoonaa kiloa.

Silakkaa kalastettiin ennakkoarvion mukaan 80 miljoonaa kiloa. Määrällisesti toiseksi tärkein saalislaji oli kilohaili, jota kalastettiin noin 19 miljoonaa kiloa. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 95 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Merialueen kolmanneksi runsain saalislaji oli ahven, sitä kalastettiin noin miljoona kiloa.

Ahvenen samoin kuin monien muidenkin rannikkokalastukselle tärkeiden lajien kuten kuhan, muikun, hauen ja mateen saaliit kasvoivat vuonna 2006. Sen sijaan lohisaalis pieneni edellisestä vuodesta kolmanneksen.

Lopullinen saalistilasto ilmestyy toukokuussa.