Ilmastonmuutoksen ihmistoiminnalle asettamia rajoja pohditaan Tieteen päivillä

 
ää>

ää>


 

Tieteen päivien  teemana on tänä vuonna "Rajalla". Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijat etsivät vastauksia siihen, asettaako ilmastonmuutos uudet rajat ihmisen toiminnalle. Ilmaston muuttuminen nykyisellä vauhdilla johtuu lähinnä ihmisen toiminnasta ja tämä pitäisi ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. Laajaa aihetta valotetaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. SYKE osallistuu Tieteen päiville ensimmäistä kertaa.

Erikoistutkija Jari Liski pohtii, onko Suomi ilmastonmuutokselta turvassa oleva lintukoto. Hän valottaa Suomen ilmaston muuttumista lähiaikoina sekä sitä, mitä haittaa ja hyötyä muutoksista on ja millaisia toimia ilmastonmuutokseen ja päästörajoituksiin sopeutumiseksi tarvitaan.

Tutkimusprofessori Timothy Carter arvioi ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia vaikutuksia ja riskejä. Säiden ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden, lämpöaaltojen ja kuivuuden arvellaan yleistyvän ja voimistuvan. Näiden muutosten ennustetaan vaikuttava erityisesti alueilla, jotka kuuluvat maailman köyhimpiin. Eläin- ja kasvilajit joutuvat vaikeuksiin, kun ilmastovyöhykkeet siirtyvät, ja monista lajeista voi tulla uhanalaisia. Ilmastonmuutosten taloudellisten vaikutusten arvioidaan vaihtelevan hyvin paljon eri alueiden välillä, mutta suurimmilta haitallisilta vaikutuksilta voitaisiin välttyä, jos sopeutumistoimet aloitetaan ennakoiden. Myös kasvihuoneilmiötä kiihdyttäviä päästöjä pitää ryhtyä samanaikaisesti hillitsemään voimallisesti, jotta pitkän aikavälin pahimmat uhkakuvat vältettäisiin.

Tutkija Jari Lyytimäki on seurannut ilmastokeskustelun kehittymistä Suomessa ja sitä, miten ilmastonmuutosta koskevan tutkimustieto välittyy julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Jari Lyytimäki keskittyy puheenvuorossaan myös siihen, millaisia mahdollisuuksia tavallisilla kansalaisilla on innostua ilmastokeskustelusta ja pysyä siinä mukana.

SYKE Tieteen päivillä tammikuussa 2007

ASETTAAKO ILMASTONMUUTOS UUDET RAJAT LUOMAKUNNALLE?

Keskiviikko 10.1.2007 klo 12.45 - 14.45, Helsingin yliopiston päärakennus, Luentosali 6 (osoite Fabianinkatu 33).

Puheenjohtaja professori, tutkimusjohtaja Juha Kämäri

Erikoistutkija Jari Liski: Suomiko turvaisa lintukoto?

Tutkimusprofessori Timothy Carter: Global impacts, risks and vulnerability

Tutkija Jari Lyytimäki: Auttaako ilmastokeskustelu?