Metsästäjät suorittivat Kainuun riistanhoitopiirissä susien maastolaskennan 4.3.2007. Laskennan perusteella Kainuussa oli 55 - 62 sutta. Kanta keskittyy Kuhmoon, missä arvioitiin olleen 32 yksilöä. Arviohaarukan yläraja ottaa huomioon myös tarkastamattomia havaintoja. Laskennan tulos on linjassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen aiempien arvioiden kanssa.

Mukana laskennoissa olivat alueen noin 300 metsästysseuraa, jotka kirjasivat paitsi suden, myös ilveksen ja ahman jäljet omilla alueillaan. Laskennan ensisijainen kohdelaji oli susi, joiden jälkiä pitkin kuljettiin eri yksilöiden erottamiseksi. Ilveksen ja ahman osalta kirjattiin laskenta-alueella tavatut jäljet. Ilmoitetut sudenjäljet tarkastettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tai Kainuun riistanhoitopiirin maastohenkilökunnan toimesta. Laskentaolosuhteet olivat erittäin hyvät. Maastossa näkyivät tuoreina kahden yön jäljet, mikä vastaa täsmälleen Ruotsissa kehitetyn laskentamallin vaatimuksia. Vain tuoreet jäljet hyväksyttiin arvion perusteeksi.

Laajuudessaan Suomen oloissa ainutlaatuinen petolaskenta on osoitus metsästäjien, poromiesten, rajavartioston ja tutkimuksen välisen yhteistyön tuloksellisuudesta. Metsähallitus ja UPM-Kymmene vaikuttivat merkittävästi laskennan onnistumiseen sallimalla moottorikelkoilla liikkumisen maillaan.

Suomessa elelee tällä hetkellä noin 230 - 250 sutta. Lukumäärä on yli kaksinkertainen 1990-luvun lopussa tehtyyn arvioon verrattuna. Viime vuonna syntyi 24 pentuetta, neljä enemmän kuin vuonna 2005. Kanta keskittyy Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Pesintöjä on viime vuosina varmistettu myös läntisessä Suomessa.