Uudenmaan, Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistanhoitopiirien suurriista lasketaan lauantaina 3. maaliskuuta. Laskennassa selvitetään hirvieläinten määrät piirien alueella, ja saatujen tietojen perusteella suunnitellaan hirvi-, valkohäntäpeura-, ja kuusipeurakantojen verotusta ja hoitoa.

Lauantaina on metsissä liikkeellä noin 10 000 laskijaa yli 680 metsästysseurasta tai –seurueesta. Tarvittaessa laskentaa jatketaan myös sunnuntaina.

- Metsälehden Metsäuutiset