Uudistuksia luvassa jo tänä keväänä

Ahvenanmaalla hylkeenpyynti on tarkkaan säädelty

Jos jostakin negatiivisesta on sanottava jotain positiivista, löytyy sellainen hyljeongelmastakin.

Ahvenanmaa voi näyttäytyä ulkomaisille harrastajille ainutlaatuisena metsästysmaana - tässä tapauksessa merenä - jossa jättimäiset harmaahyljelaumat tuudittavat pyytäjät uskomaan varmaan saaliiseen.

Näin teoriassa. Entä todellisuus?

Kun harmaahyljekannat alkoivat vuosituhannen vaihteessa kasvaa ihan silmissä, annettiin Ahvenanmaalla lupa yhä voimassa olevaan suojelumetsästykseen. Sen tarkoituksena on häätää hyljepedot pois kalojen kimpusta.

Vuonna 2005 myönnettiin ammattikalastajille 234 harmaahylkeen pyyntilupaa. Niistä käytettiin 98 kappaletta. Kaikkiaan Ahvenanmaalla metsästettiin 118 hyljettä.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen elinkeino-osaston metsästys- ja riistanhoitoasioita käsittelevät Marcus Nordberg ja Roger Gustafsson eivät usko mihinkään "yleiseen hyljejahtiin", vaan homma on tulevaisuudessakin pidettävä luvan saaneiden metsästäjien ja kalastajien hallussa.

Ahvenanmaalle ei näin ollen järjestetä hylkeenpyyntimatkoja. Mahdollisuus hyljejahtiin kuitenkin on esimerkiksi Silverskärin kaltaisessa matkailukohteessa.

Nykymääräysten mukaan hylkeenkaatolupien haltijoiden on täysin mahdollista ottaa vieraita mukaan joko seuraamaan jahtia tai osallistumaan siihen.

- Tänä keväänä tullaan hylkeenpyyntiä koskevia määräyksiä uudistamaan. Suuntalinjoja on tässä vaiheessa vaikea vetää, koska päätös on poliittinen, Marcus Nordberg toteaa.

Häiriköt pois, mutta miten

Viime vuoden toukokuusta tämän kuun loppuun laskettuna hylkeenpyyntikiintiö on koko Ahvenanmaalla 390 kappaletta. Miten se käytetään hyväksi?

- Taitavat metsästäjät osaavat kutsua hylkeitä huutelemalla. Hyljejahdin onnistuminen vaatii lähes tyynen meren ja sopivan luodon, Gustafsson arvioi.

Hänen mukaansa erityisesti häirikköhylkeet pitäisi saada pois päiviltä. Sen seurauksena hyljelauma saattaisi oppia karttamaan ihmistä.

- Ammattikalastajilla on pyyntilupia, mutta heiltä ei oikein tahdo riittää aikaa hylkeille. Kalastaja voi ottaa kyytiin hylkeenpyytäjiä, mutta verkoille tultaessa pedot ovat useimmiten häipyneet.

- Suojametsästysmääräysten mukaan pyyntiluvan omaava ammattikalastaja voi antaa ns. jatketun luvan korkeintaan kymmenelle henkilölle. Luvan haltija on vastuussa, että annettuja määräyksiä noudatetaan.

  Jotta eksoottinen hylkeenliha saataisiin ruokalistoille, pitäisi pyytäjän napata noin vuoden ikäisiä hylkeitä. 80-kiloisesta otuksesta saa käyttökelpoista lihaa 4-5 kiloa.

- Kaadetusta hylkeestä on välittömästi ilmoitettava maakuntahallitukseen, jolla on puhelinvastaaja tätä tarkoitusta varten. Jokaisesta hylkeestä otetaan myös näytepalat. Hylkeen hyödyntämiseksi järjestetään kursseja, joilla opitaan jatkojalostusta.

Metsästystutkinnot lisääntyvät

Metsästystutkintoja suoritettiin Ahvenanmaalla viime vuonna 14 prosenttia enemmän kuin aikaisempina vuosina. Perinteisesti pojat omaksuvat metsästysharrastuksen jo kotona.

- Uusi harrastus Ahvenanmaalla on luonnonmukainen metsästys jousipyssyllä. Siihen suoritetaan tutkinto Tanskan mallin mukaisesti.

- Kun turisti osallistuu metsästysretkelle, hänen on suoriuduttava koeammunnasta, Gustafsson muistuttaa. Laji kiinnostaa mm. ruotsalaisia, koska se on Ruotsissa kielletty. Saaliiksi käyvät melkein kaikki hirveä pienemmät, esimerkiksi villiminkin kaltaiset tuhoeläimet.