Erityisesti Pohjois-Suomessa herätellään aika ajoin henkiin mustien lintujen, teerien, jopa metsojen talvista latvalinnustusta.

Varsinkin teeret kokoontuvat joskus isoina parvina syömään koivunurpuja.
Kainuussa ja Koillismaallakin on tämän talven aikana näkynyt jopa parinsadan teeren parvia. Monen metsämiehen mielissä väikkyy ajatus talvisesta latvalinnustuksesta
Lapin riistanhoitopiiri jätti viime vuoden maaliskuussa maa- ja metsätalousministeriölle kirjelmän, jossa esitetään Lapin lääniin piirikohtaista teerien ja metsojen lavalinnustuslupaa tammikuulle.

Riistapäällikkö Teuvo Eskolan mukaan piirikokous oli esityksessään yksimielinen.
– Perustelemme esitystä sillä, että luodikolla ja lumipuvussa tapahtuva latvalinnustus on perinteikästä ja arvokasta metsästys, jota haluttaisiin vaalia. Saaliilla ei tässä tilanteessa ole niin oleellista merkitystä, vaan enemmänkin kasvattava vaikutus. On muistettava, että tammikuussa valoa riittäisi metsästykseen vain muutama tunti.

Eskolan mukaan esitystä tehtäessä ja vieläkin erityisesti teerikannat ovat hyvät.
– Silloin pitää metsästää, kun lintukannat ovat vahvat. Niitä ei voi laittaa pankkiin. Kun kannat kasvavat liikaa, tulee lisää petoja ja erilaisia loisia ja kannat romahtavat.
Eskola perustelee esitystään myös sillä, että naapurimaassa Ruotsissa tällainen metsästysmahdollisuus on ja suomalaisia käy siellä jahdissa.

Taivalkosken riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Hirvonen arvelee, ettei teerien talvimetsästyksestä taitaisi ainakaan olla kannoille mitään suurempaa haittaa.
– Lumessa ja pakkasessa lintujen saanti olisi varmaan vähäistä eikä metsästäjiä olisi paljon. Ja lintuja voisi metsästää vaikkapa normaalien kiintiöiden puitteissa.
Hirvonen on kuullut metsästäjien nähneen Taivalkoskella tänä vuonna useasti 150-200 teeren parvia. Hän itse on myös kuvannut vanhan Mustavaaran kaivoksen mailla olevalla viljapellolla joulukuussa parvea, jossa oli yli 600 teertä. Linnut söivät pellolla jyviä.

Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pentti Murtovaara sanoo, ettei hänellä ole valmista mielipidettä asiasta, kun nykytilanteeseen on niin tottunut.– Olen tosin kuullut puheita, että teerikannat ovat nyt isoja ja moni on nähnyt suuria tokkia. Kun pienpetoja pyydetään aktiivisesti, se näkyy lintukannoissa. Tosin kanahaukka on paha uhka kanalinnuille.

Soilussa asuva Raimo Määtällä on kokemuksia kanalintukannoista useilta vuosikymmeniltä ja hän on nähnyt niiden taantumisen. Hän ei kannata talvimetsästystä.– Teerille ei pitäisi antaa talvimetsästyslupaa, koska samalla voivat pudota vähälukuiset metsot. Talvimetsästys ei sovi nykyaikaan ja talvinen teerenliha maistuu koivunurvuille ja metson männynpihkalle.
Metsästäjät talvella vain kettu-, minkki- ja näätäjahtiin, hän opastaa.