Inarin kunta moittii metsähallitusta luontopalvelujen toiminnan hitaudesta.

Kunta on antanut metsähallitukselle lausunnon, jonka mukaan metsähallituksen viivyttely erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien käsittelyssä heikentää kuntalaisten oikeusturvaa.
Kunnan mielestä metsähallituksen tulisi pikaisesti käydä uusi lausunto- ja kuulemismenettely Vätsärin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

Lausunnon mukaan Vätsärissä tulisi harjoittaa metsätaloutta erämaalainsäädännön sallimalla tavalla.