Ilomantsi on  ensimmäisenä kuntana päässyt eroon hirviseurojen ukkoontumisen pelosta. Monien seurojen pelkohan on viime vuosina ollut nuorten metsästäjien puute hirviporukoista, ja tätä kautta hirvivahinkojen kasvu niin liikenteessä kuin metsissä.

Tämä taitaa olla ensimmäisiä kertoja kun metsästäjät antavat näyttöä suurpetojen, etenkin suden ja karhun tarpeellisuudesta Suomen luonnossa. Sudet ja karhut, yhdessä metsästyksen kanssa, on palauttanut metsätalouden runsastuttaman hirvikannan luonnollisiin lukemiin.

Omalta osaltaan tämä vähentää myös susien koirille aiheuttamia vahinkoja tulevana syksynä Ilomantsin alueella.

Blogin pitäjä kiittää!

algky6.jpg

Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen hallitus esittää hirvien täysrauhoitusta tulevana syksynä. Pitkien pohdintojen ja luvanhakijoiden kuulemisen jälkeen hallitus päätyi rauhoituspäätökseen. Se ei tule esittämään piirille pyyntilupien myöntämistä yhdistyksen alueelle.
Rauhoitukseen turvaudutaan jo toisen kerran, sillä hirviä ei metsästetty Ilomantsissa kolmena syksynä 1990-luvun puolivälissä.


Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Matti Keränen kertoo yhdistyksen hallituksen olleen lähes yksimielinen asiasta, vain yksi jäsen kannatti osittaista metsästystä.
- Osalla kylän pinnassa toimivilla seurueilla olisi mahdollisuus metsästykseen, mutta yhdistyksen on katsottava kokonaisuutta ja huomioitava lain vaatimukset. Talvehtimaan jäänyt hirvitiheys on keskiarvona vain 1,4 hirveä tuhannella hehtaarilla, joten muuta mahdollisuutta ei ole kuin pidättäytyä metsästyksestä kannan turvaamiseksi, Keränen huomauttaa.


Hän uskoo, että Ilomantsin huonon hirvikannan selittää paljolti juuri suuri petokanta.
- Karhut syövät hirvenvasat jo vasomistilanteessa ja sudet täydentävät tuhoa talvella, Keränen sanoo.
Ilomantsilaisten metsästäjien näkemykset ymmärtää myös taloudelliselta pohjalta.
Jos seurueen pitää maksaa maanvuokria vaikkapa 5 000 euroa, ei yhden hirven jahtaaminen tunnu enää mielekkäältä.
Ilomantsiin olisi ehkä voitu myöntää parikymmentä tai korkeintaan kolmisenkymmentä pyyntilupaa, joita olisi tavoittelemassa 55 seuruetta. Jako olisi todella vaikeaa ja siksi peli on päätetty viheltää poikki.


Päättyneellä metsästyskaudella myönnettiin Ilomantsiin 93 hirvenpyyntilupaa, joilla kaadettiin 97 hirveä, kaatoprosentin ollessa 95,2. Kaatomäärä kertoo lähes olemattomasta vasamäärästä.
Vielä vuosi sitten alueelta tavattiin talvilaskennassa yli 400 hirveä, mutta viime syksyn maastoarvioinnin mukaan alueella on vain runsaat 300 hirveä.
Viime syksynä myönnetty lupamäärä oli Ilomantsissa 15 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, mutta sekään ei auttanut, vaan talvehtiva kanta putosi entisestään.