Hirvieläinten pyyntilupamaksuja korotetaan

12.4.2007 Helsinki

Valtioneuvosto päätti tänään riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksella korotetaan aikuisen hirven pyyntilupamaksu 100 eurosta 120 euroon ja hirven vasan 34 eurosta 50 euroon. Korotuksella varmistetaan, että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pystytään korvaamaan.

Pyyntilupamaksuina kertyvät varat käytetään ensi sijassa hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen ja korvaamiseen. Varoja voidaan käyttää myös kantojen seurannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuviin menoihin.

Muutoksella halutaan varmistaa, että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pystytään korvaamaan vahingonkärsijöille. Arvion mukaan vuonna 2007 hirven metsästyksen lupamäärä alenee edellisvuosista voimakkaasti, sillä hirvikantaa on jo saatu pienennettyä metsästyksellä. Hirvieläinten aiheuttamat vahingot ovat viime vuosina kasvaneet jatkuvasti. Koska vahinkoja voidaan ilmoittaa kolmen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta, on aikaisemman korkean hirvikannan aiheuttamia vahinkoja vielä mahdollisesti tulossa korvauksen piiriin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Sami Niemi, puh. (09) 160 53374, 0400 238 505
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. (09) 160 52283, 040 733 6229