Kannattaa huomata myös tuo Kainuun ennätyssuuri hirvisaalis, metsästäjien mukaan sudet ovat sieltä syöneet hirvet vähiin. Mutta tiedämme kyllä kaikki mikä näiden puheiden uskottavuus on, se on nollan luokkaa!

Metsästäjät saivat vuoden 2006 jahtikaudella saaliikseen 76 000 hirveä. Melkein puolet koko maan saaliista kaadettiin Oulun, Kainuun ja Lapin riistanhoitopiirien alueilla.
Pyyntilupia myönnetään hirvikannan suuruuden mukaan. Kantaa on pyritty viime vuosina leikkamaan varsinkin pohjoisessa. Viime vuonna riistanhoitopiirit myönsivät hirvenpyyntilupia 66 000 kappaletta.

Yksi pyyntilupa oikeuttaa yhden aikuisen tai kahden vasan ampumiseen. Koko maassa vasojen osuus saaliista oli alle puolet.

Esimerkiksi Kainuun hirvisaalis oli viime syksynä suurempi kuin koskaan aiemmin. Myönnetyistä hirviluvista käytettiin Kainuussa runsaat 95 prosenttia.

Hirvenmetsästysaika on riistanhoitopiirin luvalla syys-lokakuun vaihteesta joulukuun puoliväliin.

Ennätysmäärä hirviä nurin Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla on kaadettu ennätysmäärä hirviä.

Syksyllä riistaa tuli lähes 16 500. Riistapäällikkö Keijo Kapiainen Oulun riistanhoitopiiristä uskoo, että hirvikanta saatiin käännettyä laskuun, vaikka kaatoluvista osa jäi käyttämättä.

Kapiaisen mukaan hirvikanta on edelleen vahva Koillismaalla sekä läänin eteläosan sisämaan kunnissa. Sen sijaan rannikolla hirvikanta harveni jo niin paljon, että ensi vuonna lupia on tarjolla tätä vuotta vähemmän.

Yli 2000 hirveä lihoiksi

Metsästäjät kaatoivat päättyneellä jahtikaudella hieman yli 2000 hirveä Pohjois-Karjalassa.

Myönnetyistä luvista käytettiin melkein kaikki, ja lupien käyttöaste olikin Pohjois-Karjalassa koko maan korkein. Edelliseen metsästyskauteen verrattuna hirviä kaadettiin 500 vähemmän.

Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä ammuttiin Rääkkylässä, Kesälahdella ja Enossa ja vähiten Ilomantsissa, jossa kannan tiheys on poikkeuksellisen alhainen. Metsästyksen jälkeen maakuntaan arvioitiin jääneen noin 4300 hirveä.

Kaadettujen hirvien määrä nousi

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ammuttiin joulukuun puolivälissä päättyneellä jahtikaudella noin 2800 hirveä. Määrä on reilut sata vuodentakaista suurempi.

Jahtikauden jälkeinen hirvikanta on riistanhoitopiirin tavoitteen mukainen, joskin se vaihtelee alueittain. Hirvenkaatoluvista käytettiin 91 prosenttia.

Pohjois-Savossa kaatui yli 5000 hirveä

Pohjois-Savossa kaadettiin joulukuun puolivälissä päättyneellä jahtikaudella yli 5 200 hirveä. Koko riistanhoitopiirin alueella hirvikanta laski noin 12 prosenttia.

Nyt maakunnan hirvikannaksi arvioidaan reilut 4 500 eläintä, eli noin kolme hirveä tuhatta hehtaaria kohti. Se on riistanhoitopiirin asettaman tavoitteen mukainen.

Hirvijahti onnistui hyvin
Keski-Suomessa kaadettiin viime vuonna lähes ennätysmäärä hirviä. Syksyn hirvijahdin aikana Keski-Suomen riistanhoitopiirin alueella ammuttiin 5 844 hirveä.

Saalis oli yli 700 hirveä edellisyksyä parempi ja kaikkien aikojen toiseksi suurin kaatomäärä. Suhteellisesti eniten hirviä kaadettiin Viitasaarella, eli 710 hirveä, ja vähiten Karstulan-Kyyjärven alueella.

Jahdin päätyttyä hirvenmetsästäjät arvioivat maakunnan hirvikannaksi hieman yli 5 200 yksilöä, mikä on lähes 800 hirveä viime syksyä vähemmän.

Etelä-Hämeen hirvikanta tavoitemitoissa

Etelä-Hämeen riistanhoitopiirin alueen hirvikanta on saatu pudotettua tavoitteiden mukaiselle tasolle.

Viime syksyn jahdissa ammuttiin Etelä-Hämeessä noin 2 600 hirveä, joista noin 40 prosenttia oli vasoja.

Aikuisen tai kahden vasan ampumiseen oikeuttavien pyyntilupien käyttöaste jäi tavanomaista alhaisemmaksi. Etelä-Hämeen riistanhoitopiirin riistapäällikön Jyri Rauhalan mukaan syynä on se, että hirvikantaa on onnistuttu jo aiempina vuosina vähentämään.

Arvioiden mukaan Etelä-Hämeessä on tällä hetkellä 1 900 hirveä. Hirvikanta on nyt samalla tasolla kuin 1990-luvun alussa.

Satakunnassa kaatui lähes 2 000 hirveä

Satakunnassa käytettiin päättyneellä jahtikaudella 90 prosenttia annetuista hirvenpyyntiluvista.Maakunnassa kaatui syksyllä lähes 2 000 hirveä.

Lupia myönnettiin runsaat 1 600 kappaletta. Yhdellä luvalla saa ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Koko maassa hirviä kaatui noin 76 000. Pyyntiluvista käytettiin yli 88 prosenttia.