Hirvikärpäset levinneet jo poronhoitoalueelle
ilma
Hirvikärpäset ovat levinneet jo poronhoitoalueen etelärajalle. Usean eri yliopiston yhteistä hirvikärpästutkimusta varten kerätty näyte otettiin Puolangalta poron makuupaikalta.

"Seuraammekin tiiviisti lajin leviämistä pohjoiseen ja tästä mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia porotaloudelle", Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman johtaja, professori Hannu Ylönen toteaa.

Tutkimusprojekti aikoo selvittää, miten hirvikärpänen vaikuttaa poroihin ja heikentääkö se ehkä niiden hyvinvointia.

Reilun kahdensadan metsästäjän ja luonnossa liikkujan keräys tuotti 10 000 hirvikärpäskotelonäytettä hirvikärpästutkimukseen. Tutkimusmateriaalin määrä yllätti tutkimusryhmän, joka odotti saavansa keräyksestä noin 2 000-3 000 näytettä.

"Lukumäärä on suuri ja tutkimuksemme tarkoitukseen se on hyvä. Jos määrä suhteutetaan hirvikärpäsen ja isäntäeläimen väliseen piinalliseen suhteeseen, 10 000 kärpästä on voi helposti löytyä yhdestä hirvestä syksyn jahtiaikaan", selvittää Ylönen.

Etelä- ja Keski-Suomesta näytteitä kerättiin hirven makuupaikoilta.

Kaleva